Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Rada Gminy w Rozogach jednogłośnie odrzuciła skargę Czesława Lisa, byłego sołtysa Dąbrów, który domaga się uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w tej miejscowości.

Dodaj komentarz

Było wesoło i z pożytkiem dla zdrowia - tak najkrócej można podsumować integracyjny marsz, który odbył się 18 marca w Wielbarku. Impreza skupiła w większości grono pedagogiczne miejscowych szkół.

Dodaj komentarz

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego radni nadali Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej imię Marii Konopnickiej.

Dodaj komentarz

Co roku pedagodzy zastanawiają się co zrobić, by w Dzień Wagarowicza zatrzymać przynajmniej część uczniów w szkole. W Gimnazjum nr 1 znaleźli na to sposób, organizując wraz z samorządem szkolnym koncert na powitanie wiosny.

Dodaj komentarz

Często się zdarza, że w myśl powiedzenia "cudze chwalicie, swego nie znacie", nie umiemy dostrzegać piękna naszej najbliższej okolicy. Nie dotyczy to z pewnością uczniów Zespołu Szkół w Lipowcu. Realizując projekt pod nazwą "Walory przyrodnicze mojej miejscowości w nauce, obiektywie i sztuce", nie tylko poznawali uroki rodzinnej wsi, ale także nabyli wielu cennych umiejętności.

Dodaj komentarz

Psychologowie biją na alarm - coraz więcej dzieci i młodzieży popada w nałóg internetowy. Wielogodzinne przesiadywanie przed monitorem komputera niesie zagrożenia nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale powoduje też nieodwracalne zmiany w psychice młodych ludzi, którzy żyjąc w wirtualnym świecie, tracą kontakt z rzeczywistością.

Dodaj komentarz

Sytuacja materialna sporej części mieszkańców Szczytna nie napawa optymizmem. Z roku na rok zwiększa się grono korzystających ze wsparcia MOPS-u. Najczęściej zmusza ich do tego bezrobocie i ubóstwo.

Dodaj komentarz

Chociaż przez szczycieński dworzec przejeżdża już i tak mało pociągów, to za kilka dni rozkład jazdy jeszcze bardziej się uszczupli. PKP likwiduje kolejne połączenia, tłumacząc to względami ekonomicznymi. Redukcje najboleśniej odczują uczniowie i studenci.

Dodaj komentarz

Użytkownicy ogródków działkowych przy ul. Pasymskiej nie chcą słyszeć o możliwości przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego m.in. ich działki. Teraz radni i burmistrz zarzucają sobie nawzajem zaniechanie wcześniejszych konsultacji w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt służący do walki z ptasią grypą.

Dodaj komentarz

Szczycieńscy strażacy mają wreszcie komendanta i to takiego, z którego mogą być dumni. Mariusz Gęsicki nie dał się wciągnąć w zakulisowe gierki starosty Kijewskiego i wyszedł z kilkumiesięcznego zamieszania z podniesioną głową. Na uroczystość wręczenia nominacji starosta nie przybył, tłumacząc absencję kontuzją pięty.

Dodaj komentarz

Materiał audio

Dodaj komentarz

Materiał audio

Dodaj komentarz

Pasym jest pierwszym samorządem w powiecie szczycieńskim, w którym wybrano nowych sołtysów na kadencję 2007-2011.

Dodaj komentarz

Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Gminy Świętajno przyjęła budżet na 2007 rok. Planowane wydatki wyniosą 15,4 mln zł, z czego na inwestycje zostanie przekazane 3,9 mln zł (25%). Deficyt gminy na koniec roku wyniesie blisko 2 mln zł.

Dodaj komentarz

A jednak nie wszyscy lokalni włodarze ulegają łatwej pokusie sięgania po samorządowe pieniądze. Andrzej Kimbar, przewodniczący Rady Gminy w Wielbarku zwrócił się do radnych, aby obniżyli przysługujący mu ryczałt. - Ci, którzy pobierają diety z pieniędzy podatników nie powinni przekraczać pewnych granic - uzasadnia swoją decyzję.

Dodaj komentarz

Podobnie jak w roku ubiegłym, plan finansowy powiatu zakłada ambitne cele. Świadczy o tym rekordowo wysoki udział inwestycji. Jednak najpoważniejsze z nich mają być sfinansowane z pieniędzy unijnych bądź środków z budżetu państwa, a z tym szczycieńskie starostwo w przeszłości radziło sobie różnie.

Dodaj komentarz