Cmentarz w Jedwabnie wymaga pilnego powiększenia. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel należące do niej działki sąsiadujące z nekropolią. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym jednak nie koniec. Samorząd, wspólnie z miejscową parafią, przeprowadził inwentaryzację cmentarza. Dzięki zakupionemu programowi komputerowemu będzie można w prosty sposób odszukać dowolny grób.

Dodaj komentarz

Małgorzata Horoszkiewicz zatrudniona obecnie w wydziale komunikacji starostwa powiatowego obejmie niebawem funkcję p.o. kierownika referatu gospodarki terenowej w Urzędzie Gminy Jedwabno. Wkrótce rozstrzygnięty zostanie też nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji.

Dodaj komentarz

Zgodnie z mającymi wejść wkrótce w życie zmianami w prawie wodnym, obowiązek należytego utrzymania rowów melioracyjnych spadnie na samorządy. W związku z tym będą one obciążać rolników nowymi opłatami i wyłaniać wykonawców, którzy zajmą się konserwacją cieków. – Dla samorządów oznacza to dodatkowe obowiązki – uważa wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak. Niezadowoleni są także rolnicy.

Dodaj komentarz

Dwaj bracia, mieszkańcy Szuci, zaopiekowali się bocianem, który doznał uszkodzenia skrzydła. Z nadrzecznej łąki zabrali go na kurację w domu. Nazajutrz okazało się, że była to bocianica, bo obok niej znaleźli dorodne jajo.

Dodaj komentarz

Szacowana na ponad 2 mln zł inwestycja związana z budową kanalizacji i wodociągu dla Lipnik, Dzierzek i Jedwabna na razie nie dojdzie do skutku. Przetarg na realizację zadania trzeba było unieważnić, bo samorząd nie otrzymał dofinansowania z PROW, mimo że jego projekt został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu prezentujemy parę kandydatów do tytułu Supersołtysa z gminy Jedwabno. Są to te same osoby, które także przed rokiem reprezentowały ten samorząd w naszej zabawie – Magda Gąsiorowska z Burdąga i Janusz Gębczyński z Nart.

Dodaj komentarz

Stan oczyszczalni ścieków w Jedwabnie od dawna pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to wyniki niedawnej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ustalenia nadzwyczajnej komisji Rady Gminy zajmującej się tym obiektem. Ta ostatnia zgłosiła przeszło 20 uwag do funkcjonowania oczyszczalni. W konsekwencji z pracą w urzędzie musiała pożegnać się urzędniczka kierująca Referatem Gospodarki Terenowej, odpowiedzialna za stan obiektu.

Dodaj komentarz

Wydatki związane z funduszem sołeckim mogą kontrolować nie tylko urzędnicy i komisja rewizyjna, ale także zwykli mieszkańcy - uprzedza sołtysów wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Jan Białoszewski i Magda Gąsiorowska bez problemów zachowali na następną kadencję funkcje sołtysów Czarnego Pieca i Burdąga.

Dodaj komentarz

W oczyszczalni ścieków w Jedwabnie doszło do groźnej awarii. Na szczęście z dwóch uszkodzonych urządzeń udało się zmontować jedno, które pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Uroczyście władze samorządowe pożegnały starych i powitały nowych sołtysów. Podczas sesji Rady Gminy wójt Sławomir Ambroziak i przewodnicząca rady Elżbieta Brzóska dziękowali odchodzącym sołtysom za wkład pracy i poświecenie na rzecz lokalnej społeczności. Zwycięzcom gratulowali zaufania wyborców i życzyli sukcesów w rozpoczynającej się kadencji.

Dodaj komentarz

W minionym tygodniu w gminie Jedwabno odbyły się wybory w czterech sołectwach.

Dodaj komentarz

W hali sportowej w Jedwabnie już po raz drugi odbyła się Spartakiada Przedszkolna pod hasłem „ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO”.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno największą niespodziankę zanotowano w sołectwie Narty. Funkcji sołtysa nie udało się utrzymać pełniącemu ją przez dwie ostatnie kadencje Januszowi Gębczyńskiemu, aktualnemu Supersołtysowi Powiatu Szczycieńskiego.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki. Samorząd przeznaczył na ten cel w sumie 50 tys. złotych. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się m.in. zajęcia taneczne, warsztaty związane z kultywowaniem lokalnych tradycji, spływ rzeką Omulew oraz szereg imprez sportowych.

Dodaj komentarz

Przewodniczący komisji rewizyjnej uznał za stosowne, żeby publicznie oświadczyć, że nie ma długu wobec gminy.

Dodaj komentarz

Sołtysi z gminy Jedwabno prawie co roku zajmowali wysokie miejsca w plebiscycie „Kurka Mazurskiego” i starostwa. Dwa razy w głosowaniu Czytelników zwyciężał Janusz Gębczyński z Nart. Czy w tym roku powtórzy swój sukces i ponownie zgarnie dla swojego sołectwa 3 tys. zł?

Dodaj komentarz

Kary w wysokości 114 tys. zł za zbyt późne wydanie decyzji, wypłata w ostatnich dniach rządów nagród dla urzędników, czy niedoszacowanie opłat za śmieci - to tylko niektóre z zarzutów kierowanych pod adresem byłego wójta przez obecnych reprezentantów samorządu gminy Jedwabno. Krzysztof Otulakowski nie ma sobie nic do zarzucenia.

Dodaj komentarz

Nie 175, a 212 zł zł otrzymywałby „zwykły” radny za udział w posiedzeniu rady i komisji. Spadłoby natomiast z 1200 do 835 zł miesięczne uposażenie przewodniczącej rady. Takie zmiany proponuje radny Stanisław Kowalczyk.

Dodaj komentarz

Jedwabno to pierwszy samorząd w powiecie, który po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy o odpadach zdecydował się podnieść stawki za odbiór śmieci. Wkrótce, jak zapowiada wójt Ambroziak, mieszkańców gminy czekać będzie kolejna podwyżka.

Dodaj komentarz