Dobiegły końca wybory sołtysów w gminie Wielbark. W sołectwach, gdzie zapadły rozstrzygnięcia w minionym tygodniu, zwyciężały same panie.

Dodaj komentarz

Mieszkaniec Zieleńca, 77-leni Edmund Deptuła, zrezygnował z dalszego sprawowania funkcji sołtysa. Pełnił ją przez 13 kadencji, czyli 52 lata. Teraz urząd po nim przejęła wnuczka.

Dodaj komentarz

Dobiegają już końca wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Wielbark. W większości przypadków dotychczasowi sołtysi dalej będą pełnić swoje obowiązki. W niewielu sołectwach na kandydatów zgłaszano więcej niż jedną osobę.

Dodaj komentarz

Mieszkanki gminy Wielbark pod okiem artystki ludowej z okolic Łysych uczyły się wykonywania wielkanocnych ozdób z bibuły.

Dodaj komentarz

W ostatnich latach wzrasta problem narkomanii w gminie Wielbark, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców. Takie wnioski płyną m.in. z ankiet przeprowadzonych w gminnych szkołach. W grupie najbardziej zagrożonej nałogiem jest młodzież gimnazjalna.

Dodaj komentarz

Duże zainteresowanie towarzyszyło przetargowi na kolejny etap remontu byłego kościoła ewangelickiego w Wielbarku. Wpłynęło aż dziesięć ofert, jednak najtańsza z nich, złożona przez firmę z Olsztyna, o 17 tys. zł przekracza kwotę zapisaną na ten cel w budżecie samorządu.

Dodaj komentarz

W gminie Wielbark rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Nie obyło się bez niespodzianek.

Dodaj komentarz

Wielbarska rada jednogłośnie zdecydowała o sprzedaży budynku po szkole w Wesołowie Fundacji ITAJ, która zamierza otworzyć w nim ośrodek wsparcia dla seniorów. Początkowo pod jego opieką znajdzie się 49 osób. Będą one mogły korzystać z pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Już drugi rok z rzędu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymuje zbiór ślimaków winniczków na Warmii i Mazurach. Decyzję uzasadnia słabą kondycją populacji oraz zmniejszeniem się liczby miejsc ich występowania. Prezes działającej w Wielbarku spółki Warmex, zajmującej się przetwórstwem tych mięczaków, nie ma wątpliwości, że uderzy to nie tylko w jego firmę, ale także w mniejszych dostawców oraz najuboższych mieszkańców, którzy stracą okazję do podreperowania domowych budżetów.

Dodaj komentarz

Po trzech latach udało się wreszcie przerwać gehennę stada bydła należącego do rolnika z Przeździęku Wielkiego. W minioną sobotę zostało ono zabrane z gospodarstwa przez inspektorów Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”. Powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Piekarz nie ma wątpliwości, że przyczyniły się do tego również artykuły w „Kurku”.

Dodaj komentarz

Zajęcia plastyczne, sportowe, gry i zabawy, malowanie pofajdoków, ognisko – to tylko część atrakcji, jakie przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku dla dzieci w ramach akcji „Ferie z GOK-iem”.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku mieszkańcy mieli okazję obejrzeć komedię kryminalną

w wykonaniu amatorskiego teatru ze Spychowa.

Dodaj komentarz

Bydło należące do rolnika z Przeździęku Wielkiego skazanego jesienią przez Sąd Rejonowy w Szczytnie za znęcanie się nad zwierzętami nadal przebywa w skandalicznych warunkach. Podczas przeprowadzonej kilka dni temu kontroli inspekcji weterynaryjnej, w gospodarstwie ponownie znaleziono kilka padłych sztuk. Wójt Wielbarka tym razem zapowiada zdecydowane działania. Czy okażą się one skuteczne?

Dodaj komentarz

W minioną niedzielę w świetlicy wiejskiej w Kucborku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Wielbarku, na którym podsumowano sezon lotowy 2014.

Dodaj komentarz

Potrzebą wprowadzenia zwartej struktury hierarchicznej tłumaczy wójt Zapadka powołanie trzech referatów.

Dodaj komentarz

Stachy już na pewno będą sołectwem. Decyzję w tej sprawie podjęli wielbarscy radni podczas ostatniej

w ubiegłym roku sesji.

Dodaj komentarz

Sołtys Wesołowa Janusz Ciurakowski już rok temu zainicjował w Wielbarku orszak Trzech Króli.

Tym razem także zjawili się oni na mszy odprawianej

z okazji tego święta.

Dodaj komentarz

Do niedawna wielu mieszkańców Wielbarka miało problem z pozbyciem się popiołu. Wyrzucanie go wraz z odpadami zmieszanymi było bowiem niedozwolone. Z kolei nie każdy miał możliwość dostarczenia resztek po paleniu w piecu do specjalnego punktu. Teraz to się zmieni. Kłopotliwy odpad będzie odbierany przez ZGKiM w ostatnie piątki miesiąca.

Dodaj komentarz

W tegorocznym budżecie gminy Wielbark przewidziano środki na zadania wodociągowe i kanalizacyjne oraz drogowe. Powstaną nowe świetlice wiejskie i sala gimnastyczna, a także kontynuowana będzie budowa centrum sportowo-rekreacyjnego.

Dodaj komentarz

W budynku byłej szkoły w Wesołowie powstanie najprawdopodobniej dzienny dom opieki dla mieszkańców gminy Wielbark. Zainteresowanie prowadzeniem w nim takiej działalności wyraziła Fundacja ITAJ. Mógłby on rozpocząć funkcjonowanie pod koniec przyszłego roku, a pracę w nim znalazłoby 12 osób.

Dodaj komentarz