11, 18, 25 czerwca, kościół w Jerutkach

Letni cykl koncertów chóralnych