Uczniowie, którzy mogą się pochwalić średnią ocen minimum 5,40 otrzymali z rąk wicewójt Ewy Zawrotnej stypendia w wysokości 450 lub 530 zł. Nagrody odebrało 79 uczniów.

Nagrody dla najzdolniejszych
Wśród wyróżnionych znalazła się Dominika Lis z Płozów, uczennica SP nr 6 w Szczytnie. Przy odbiorze nagrody z rąk wicewójt Ewy Zawrotnej, towarzyszyła jej mama – Katarzyna

Już po raz kolejny samorząd gminy Szczytno przyznał swoim najzdolniejszym uczniom nagrody finansowe za osiągane wyniki w nauce. To efekt przyjętego przez Radę Gminy w 2001 roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Wśród wyróżnionych za osiągnięte wyniki w pierwszym półroczu 2016/2017 znalazło się 54 uczniów szkół podstawowych i 25 gimnazjalistów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.