Sławomir Wojciechowski jest pierwszym włodarzem w powiecie szczycieńskim, który może się pochwalić otrzymaniem absolutorium za 2016 rok.

Pierwsze absolutorium
Przewodniczący rady Zbigniew Woźniak (z prawej) chwalił wójta Sławomira Wojciechowskiego za trafny wybór na stanowisko zastępcy wójta Ewy Zawrotnej

Radni gminy Szczytno podsumowali swoje ubiegłoroczne dochody i wydatki. Jedne i drugie nieznacznie przekroczyły 47 mln zł i były o 10 mln większe od tego, co zakładano przy uchwalaniu budżetu. To efekt wprowadzonego w kwietniu ub. r. rządowego programu 500+. Miał on decydujący wpływ na to, że suma otrzymanych dotacji i subwencji przekroczyła połowę dochodów gminy. Dochody własne wyniosły 19,5 mln zł, czyli 41,4% ogółu, co z pewnością pod tym względem będzie plasować samorząd w powiatowej czołówce.

NAJWIĘCEJ NA DROGI

Na najbardziej interesujące mieszkańców inwestycje wydano 6,5 mln zł, czyli prawie 16% ogółu wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.