Alicja Kołakowska jest kolejnym wójtem w powiecie szczycieńskim, który może już się cieszyć otrzymaniem absolutorium od radnych za rok ubiegły. Zaraz po sesji wszystkich ich, jak i sołtysów oraz podległych dyrektorów zaprosiła na obiad do pobliskiej stołówki.

Przyjęli budżet i poszli na obiad
Budowa strażnicy i połączonej z nią sali sportowej pochłonęła w ubiegłym roku 3,5 mln zł

Podczas ostatniej sesji radni podsumowali ubiegłoroczne dochody i wydatki samorządu. Te pierwsze przyniosły do budżetu ponad 26,2 mln zł, drugie były o 400 tys. zł większe. Na inwestycje wydano 4,6 mln zł, tj. 17% ogółu wydatków. Tu zdecydowanie dominowała budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Spychowie

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.