Mieszkańcy Kwiatuszek Wielkich będą mieli nową świetlicę. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, powstanie ona w przyszłym roku, na 200-lecie wsi.

Świetlica na 200-lecie
Przerobiony na świetlicę dawny chlew jest zawilgocony i nie nadaje się do remontu. Sołtys Kwiatuszek Wielkich Monika Darmofał ma nadzieję, że na 200-lecie wsi mieszkańcy doczekają się nowego budynku

Kwiatuszki Wielkie to licząca blisko 150 mieszkańców wieś w gminie Rozogi. Ich największą bolączką jest brak świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. Od kilkunastu już lat bezskutecznie zabiegali o to u władz gminy. Miejsce, w którym się dziś spotykają to były chlew prowizorycznie zaadaptowany przez nich w czynie społecznym. - Naszą świetlicę stanowi nieogrzewana sala wyłożona płytą pilśniową. Panuje w niej wilgoć i zimno – relacjonuje sołtys Monika Darmofał. Jedyne meble to krzesła, które udało się jej pozyskać z rozoskiego GOK-u. Dwa lata temu pojawiła się wreszcie szansa na to, że postulaty mieszkańców Kwiatuszek zostaną w końcu spełnione. Wtedy to gmina pozyskała działkę, na której stał kiedyś sklep i rozpoczęto prace przygotowawcze. Na obrady ostatniej sesji Rady Gminy trafił projekt przekazania z budżetu gminy 20 tys. zł na opracowanie dokumentacji pod budowę w tym miejscu świetlicy wiejskiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.