24 czerwca (sobota), stadion w Wielbarku

Wielbarska Noc Świętojańska