Wszystkie stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dźwierzuty wymagają modernizacji. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w Nowych Kiejkutach, gdzie w każdej chwili jakość wody może się znacznie pogorszyć.

Wszystkie stacje do remontu
Kazimierz Skonieczny ostrzega, że brak działań ze strony gminy może grozić pogorszeniem się jakości wody dostarczanej ze stacji w Nowych Kiejkutach

Władze samorządowe gminy Dźwierzuty mają kolejny problem, którego rozwiązanie wymagać będzie sporych nakładów finansowych. Chodzi o stan techniczny znajdujących się na ich terenie stacji uzdatniania wody. Bardzo pilnego remontu wymaga szczególnie stacja w Nowych Kiejkutach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.