Zagospodarowanie jezior i budowa wokół nich infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz turystycznej – to jedne z najważniejszych zadań, które będą realizowane w najbliższych latach w Spychowie i Piasutnie.

 

Atrakcje dla Spychowa i PiasutnaRadni gminy Świętajno przyjęli na najbliższe pięć lat plany odnowy miejscowości Spychowo i Piasutno. Obie należą do największych w gminie. Głównym źródłem utrzymania ich mieszkańców jest rolnictwo oraz praca w okolicznych zakładach pracy. Wiele osób zajmuje się świadczeniem usług turystycznych, prowadząc gospodarstwa agroturystyczne i wynajmując kwatery prywatne. W ich m. in. interesie radni gminni przyjęli plany odnowy miejscowości na najbliższe pięć lat. Sporządzenie i uchwalenie takich dokumentów stanowi jeden z warunków przy zabieganiu o środki unijne, nie tylko przez samorządy, ale także inne funkcjonujące na jego terenie podmioty. Uchwalenie planów poprzedziły spotkania z mieszkańcami danych miejscowości, na których do przygotowanych projektów zgłaszano uwagi, poprawki i własne propozycje.

SPYCHOWO

Bardzo ambitnie prezentuje się plan na najbliższe lata dla Spychowa, drugiej pod względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie. Wśród zaplanowanych 22 zadań dominują te związane z rozbudową infrastruktury kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.