Krzysztof Klenczon ma swoją ulicę
Krzysztof Klenczon ma swoją ulicę
Będzie smród na całą gminę
Będzie smród na całą gminę
I z największego bagna można wyjść
I z największego bagna można wyjść
Dostali kasę, ale co dalej?
Dostali kasę, ale co dalej?
Previous Next Play Pause
Krzysztof Klenczon ma swoją ulicę Krzysztof Klenczon ma swoją ulicę
Będzie smród na całą gminę Będzie smród na całą gminę
I z największego bagna można wyjść I z największego bagna można wyjść
Dostali kasę, ale co dalej? Dostali kasę, ale co dalej?

Radni gminy Jedwabno, przy jednym głosie wstrzymującym, uznali, że petycja mieszkańców Brajnik, w której domagali się wstrzymania budowy drogi w tej miejscowości, jest bezzasadna. Jak tłumaczył przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Daniel Dunajski, zostały już poniesione zbyt duże nakłady związane z projektowaniem inwestycji, a zaniechanie jej realizacji byłoby stratą dla całej gminy. Argumenty te podziela wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Z dawnego schroniska młodzieżowego na ul. Pasymskiej zostały ruiny. Nie wiadomo, kiedy przestaną szpecić centrum miasta, bo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że roboty prowadzone tam przez inwestora były wykonywane niezgodnie z pozwoleniem na budowę i wstrzymał dalsze prace.

Dodaj komentarz

Umiarkowanym zainteresowaniem cieszył się mobilny punkt szczepień na pl. Juranda. W minioną niedzielę zgłosiło tam ponad 60 osób, które przyjęły jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Organizatorzy są i tak zadowoleni, bo Szczytno wypadło lepiej niż inne miasta regionu, w których odbyły się podobne akcje.

Dodaj komentarz

Pasym rozpoczyna jedną z największych inwestycji w ostatnich latach – budowę nowej oczyszczalni ścieków. Na ten cel miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozyskał rekordowe w regionie dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln złotych. Radość burmistrza Cezarego Łachmańskiego i prezesa spółki Ireneusza Rosika jest tym większa, że już udało się wyłonić wykonawcę zadania.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno, obok ośmiu innych samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, otrzyma dofinansowanie z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na realizację inwestycji. Chodzi o budowę sali sportowej w Wawrochach. Urzędnicy wysłali już kolejne trzy wnioski, szukając na nie dofinansowania, tym razem z „Polskiego Ładu.

Dodaj komentarz

Krzysztof Klenczon ma w Szczytnie od lat dwa pomniki, jego imieniem nazwany jest skwer, a w minioną niedzielę muzyk związany z naszym miastem został także patronem ulicy.

Dodaj komentarz

Czy na położonych w centrum Rozóg ulicy i placu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h? Chce tego radny Bruderek, ale nie wszyscy się z nim zgadzają.

Dodaj komentarz

W niedzielę w OSP w Trelkowie wybierano nowe władze. Jeszcze w tym roku dla tej jednostki, kolejnej już w gminie Szczytno, zostanie zakupiony wóz strażacki.

Dodaj komentarz

„Bolą mnie nogi. Nie chce mi się już iść” - stwierdziła pewna 23-latka, patrząc wymownie na swojego o sześć lat starszego kolegę.

Dodaj komentarz

W niedzielę, w przypadające w tym dniu imieniny Krzysztofa, w wielu parafiach po mszach świętych odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów. Przekazane przez wiernych ofiary zostaną przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Dodaj komentarz

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Gromu. Odcinek gminnej drogi prowadzącej od przejazdu PKP do leśnictwa Grom jeszcze w tym roku zostanie pokryty masą bitumiczną. Pasymski samorząd otrzymał na ten cel 60% dofinansowania z listy rezerwowej w ramach rządowego programu.

Dodaj komentarz

Budowa sieci instalacji sanitarnej w Piasutnie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Długi Borek-Kolonia to inwestycje, które gmina Świętajno zrealizuje jeszcze w tym roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PROW.

Dodaj komentarz

W Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawanych uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dodaj komentarz

Zatrudniony dotychczas w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie Adam Cudak wygrał konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarz gminy Jolanty Drężek uznała, że posiada on odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe dające gwarancję należytego wykonywania zadań przypisanych do tego stanowiska.

Dodaj komentarz

W archiwum Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pasymiu znajdują się bardzo cenne zabytki związane z historią miasta, jego mieszkańców i okolicznych wsi. Najstarsze zachowane rękopisy pochodzą z lat 1650 – 1700. Korzystanie z nich jest jednak praktycznie niemożliwe, ze względu na ich zły stan. Proboszcz parafii ks. Witold Twardzik zamierza ocalić je dla przyszłych pokoleń. Dlatego zorganizował w internecie zbiórkę, do której może się włączyć każdy z nas.

Dodaj komentarz

Ponad 200 tys. zł więcej niż zakładano kosztować będzie gminę Wielbark dowóz zamieszkałych na jej terenie dzieci do przedszkola i szkół.

Dodaj komentarz

Cztery koła gospodyń wiejskich działające na terenie powiatu szczycieńskiego odebrały małe granty w konkursie organizowanym przez samorząd województwa.

Dodaj komentarz

„Pomóż oddaj krew w wakacje” – pod takim hasłem odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana w Wielbarku.

Dodaj komentarz

W minionym tygodniu strażacy dwa razy brali udział w poszukiwaniach osób wypoczywających nad wodą. Powodem interwencji w obu przypadkach były pozostawione na brzegu przez dłuższy czas przez kąpielowiczów rzeczy.

Dodaj komentarz

Do 13 sierpnia można jeszcze głosować na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, o czym świadczy pęczniejąca z dnia na dzień redakcyjna skrzynka na kupony.

Dodaj komentarz