- Należą się wam przeprosiny, że męczycie się jeżdżąc drogą z Jedwabna do Wielbarka – zwracała się do obecnych na sesji w Jedwabnie członkini Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska. Zapewniała, że do połowy czerwca zostanie ogłoszony przetarg na remont będącego w tragicznym stanie odcinka Rekownica – Wesołowo.

Przeprosiny za drogowe męczarnie
Sylwia Jaskulska przeprasza i ma nadzieję, że już więcej nie będzie się musiała tłumaczyć mieszkańcom

Wiele wskazuje na to, że w tym roku uda się wreszcie dokończyć remont drogi wojewódzkiej Wielbark – Jedwabno na najbardziej zniszczonym jej odcinku między Rekownicą a Wesołowem. Taką obietnicę złożyła mieszkańcom podczas sesji absolutoryjnej członkini Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska. Wcześniej jednak wyraziła ubolewanie, że dotąd nie udało się tej inwestycji zrealizować.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.