Wszechobecne trociny, które wdzierają się nawet do mieszkań i hałas pracujących do późnych godzin wieczornych rębaków to dla kilku rodzin z ul. Olsztyńskiej w Pasymiu codzienność. Mieszkańcy z dwóch stron otoczeni są zakładami zajmującymi się przetwórstwem drewna. Lokalne władze tłumaczą, że nie mogą zaradzić tym uciążliwościom, bo tereny, na których działają przedsiębiorcy, mają charakter przemysłowy.

Dodaj komentarz

Tragicznie zakończyła się dla 77-letniego obywatela Niemiec kąpiel w jeziorze Kalwa. Mężczyzna wypoczywał w jednym z ośrodków wczasowych w Tylkowie.

Dodaj komentarz

Niedawnym wyborom do Izb Rolniczych towarzyszyła bardzo niska frekwencja. Trudno się dziwić, skoro na listach wyborców znalazły się osoby nieżyjące już od kilku lat. Zabrakło natomiast na nich uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz

Ubiegłoroczny budżet gminy Pasym był chyba najtrudniejszym w 25-letniej historii samorządu. Gmina musiała realizować programZa absolutorium do naprawczy wymagający mocnego zaciskania pasa. Po otrzymaniu absolutorium burmistrz Cezary Łachmański zaprosił wszystkich uczestników sesji na poczęstunek do pobliskiej „Kalwy”.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Pasymiu odbył się Festiwal Browarnictwa. Impreza stała się okazją do promocji lokalnych produktów i zdrowej żywności. Na pasymskim Rynku wystąpiły też zespoły muzyczne i soliści. Gwiazdą wieczoru była pochodząca ze Szczytna Stashka.

Dodaj komentarz

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Pasymiu wygrała Elżbieta Dyrda, dotychczasowa nauczycielka w szkole podstawowej. Awans oznacza dla niej konieczność pożegnania się z Radą Miejską, w której od pięciu lat pełniła funkcję przewodniczącej.

Dodaj komentarz

Zagospodarowanie budynku po kinie w Pasymiu na cele kulturalne, odnowa zabytkowego rynku i otaczających go uliczek oraz drugi etap urządzenia nabrzeża jeziora Kalwa to główne założenia programu rewitalizacji w ramach sieci miast Cittaslow. W planach pasymskiego samorządu było jeszcze uporządkowanie starego cmentarza ewangelickiego z XIX-wieczną kaplicą, ale ze względu na brak środków z tych zamiarów się wycofano.

Dodaj komentarz

Dźwierzucki zespół CYRLA zaprezentował swój nowy program muzyczny na pasymskich „Wiankach”, rockowej imprezie plenerowej, zorganizowanej z okazji nadejścia lata.

Dodaj komentarz

W pierwszą sobotę lipca rozpoczynają się XVIII Międzynarodowe Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym – Dźwierzuty 2015. W tym roku w murach zabytkowych kościołów ewangelickich w tych dwóch miejscowościach usłyszymy artystów m.in. z Niemiec, Belgii, Kanady i Meksyku.

Dodaj komentarz

800 tys. zł – tyle samorząd Pasymia zamierza uzyskać w tym roku z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości. Na razie jednak wykonano zaledwie niespełna 1/4 tego planu. W przeprowadzonych pod koniec maja przetargach udało się zbyć tylko dwie spośród kilkunastu działek.

Dodaj komentarz

W pasymskim kościele ewangelickim odbyły się uroczystości związane z 490-leciem reformacji na Mazurach. W wygłoszonym podczas jubileuszowego nabożeństwa kazaniu, ks. bp Jan Cieślar podkreślał, że dzięki niej rodowici mieszkańcy tej ziemi cechowali się głęboką wiarą, pracowitością, sumiennością i odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Od września pasymska podstawówka wejdzie wraz z gimnazjum w skład Zespołu Szkół. Jego siedzibą będzie budynek obecnego gimnazjum przy ul. Jana Pawła II. Co stanie się z przedwojennym obiektem zajmowanym dotąd przez szkołę podstawową? Burmistrz Pasymia zapewnia, że na pewno nie będzie on stał pusty.

Dodaj komentarz

Pasymscy radni zatwierdzili zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu jednostek budżetowych, wycofali się też z przyjętych w poprzedniej kadencji uchwał. Decyzje zapadły podczas sesji w ubiegłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka” i szczycieńskie starostwo. Sołectwa, których przedstawiciele zajmą I, II i III miejsca, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 3, 2 i 1 tys. złotych. W tym tygodniu przybliżamy sylwetki dwojga kandydatów z gminy Pasym – Małgorzaty Kamińskiej z Tylkowa i Andrzeja Januszewskiego z Krzywonogi.

Dodaj komentarz

Samorząd Pasymia chce przekształcić miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę. Burmistrz Łachmański tłumaczy, że krok ten umożliwi zakładowi ubieganie się o środki zewnętrzne na modernizację oczyszczalni ścieków.

Dodaj komentarz

Pasymski samorząd chce mieć częstszy niż do tej pory kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Służyć temu mają spotkania z nimi burmistrza oraz przewodniczącej rady. Dotąd odbyły się już dwa, a władze zapowiadają kolejne.

Dodaj komentarz

Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Pasym. Zanotowane rozstrzygnięcia wskazują, że do funkcji sołtysa większe aspiracje zgłaszają panie.

Dodaj komentarz

Nadal nie wiadomo, kto zostanie sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu. Burmistrz Cezary Łachmański nie wyklucza ogłoszenia nowego konkursu. Bierze też pod uwagę obsadzenie tego stanowiska w drodze awansu wewnętrznego.

Dodaj komentarz

W gminie Pasym nie brakuje aktywnych sołtysów, którzy cieszą się uznaniem wśród lokalnej społeczności. Świadczą o tym choćby wyniki naszego plebiscytu. Do tej pory największy sukces w głosowaniu Czytelników „Kurka” odniósł sołtys Dybowa, Grzegorz Wanowicz, który dwa lata temu zajął pierwsze miejsce.

Dodaj komentarz

Od niedawna miasto i gmina Pasym ma już nie tylko burmistrza, ale i jego zastępcę. Cezary Łachmański powołał na to stanowisko Marię Cejmer uznając, że skutecznie go wspomoże, szczególnie w rozwoju gospodarki.

Dodaj komentarz