Ponad 6 mln zł dofinansowania na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków trafi do Pasymia. Radość władz samorządowych jest tym większa, że starania o realizację tej inwestycji trwają już pięć lat. Liczący ponad dwadzieścia lat obiekt już od dawna wymaga gruntownej modernizacji, a jedyną przeszkodą był brak środków zewnętrznych na ten cel.

Miliony na oczyszczalnię
Kierowana przez prezesa Ireneusza Rosika spółka otrzyma na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pasymiu ponad 6 mln zł dofinansowania

Władze Pasymia mają powody do radości. Ich trwające już pięć lat starania o modernizację oczyszczalni ścieków wreszcie zostały zwieńczone sukcesem. Wniosek o dofinansowanie złożony przez pasymską spółkę komunalną został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa. To oznacza, że w ramach RPO na lata 2014 – 2020 do gminy trafi 6,1 mln zł, co stanowi 63,63% wartości zadania szacowanego na 11,8 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.