Prawdziwą ucztę dla podniebienia sprawiły gospodynie z Jedwabna, Kota, Nowego Dworu, Szuci i Waplewa. Przygotowanego przez nie zestawu kilkudziesięciu potraw mogli do woli kosztować wszyscy uczestnicy corocznego Święta Ziemniaka i Kapusty.

Dodaj komentarz

Władze Jedwabna są bezradne. W niepokojąco szybkim tempie w jeziorze Narty, wizytówce gminy, ubywa wody. Instytucje, które w pierwszej kolejności powinny ratować akwen właściciel - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i jego dzierżawca - okręg mazowiecki PZW umywają ręce. Pozbawione atrakcyjnych ryb jezioro opuszczają wędkarze.

Dodaj komentarz

Trwają prace przy odbudowie poważnie uszkodzonej przez pożar byłej szkoły w Burdągu. Na razie gmina znalazła środki na przywrócenie obiektu do stanu surowego.

Dodaj komentarz

Blisko o połowę okroili swój budżet w ciągu ubiegłego roku radni Jedwabna. Powód - brak chętnych na kupno ośrodka wypoczynkowego w Nartach. Niezrealizowanie ambitnych planów nie przeszkodziło jednak wójtowi Włodzimierzowi Budnemu w uzyskaniu absolutorium.

Dodaj komentarz

Droga między Jedwabnem a Pasymiem, jedyna w całej poprzedniej kadencji drogowa inwestycja powiatowa, stoi kością w gardle mieszkańcom gminy Jedwabno. Narzekania nieustannie przybierają na sile, ale szans na poprawę sytuacji nie ma.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno sklepy będą czynne do dziesiątej, a lokale z wyszynkiem - do północy. Nie będzie za to wolno handlować alkoholem na plażach, kąpieliskach i targowisku.

Dodaj komentarz

Apel "Podaruj dzieciom odrobinę radości" co zasobniejsi mieszkańcy gminy Jedwabno skierowali sami do siebie i swoich przyjaciół. Zorganizowali bal i na potrzeby szkolnych dzieci uzbierali ponad 3 tysiące złotych.

Dodaj komentarz

Wzruszający prezent dla swych babć i dziadków przygotowały dzieci z Jedwabna. Koncert, w którym dominowały przeboje sprzed półwiecza sprawił, że niejedne okulary zaszły mgłą.

Dodaj komentarz

Zatwierdzony przez radnych z Jedwabna tegoroczny budżet nikogo nie zachwyca. Pewne jest to, że jego realizacja nie jest... pewna.

Dodaj komentarz

Dwudziestolecie istnienia i działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Jedwabno" oraz 30-lecie pracy artystycznej dyrektor tamtejszego GOK-u Anny Sarnowskiej, to dwie niewątpliwe okazje do solidnego świętowania.

Dodaj komentarz

Obchody podwójnego jubileuszu - dwudziestolecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca "Jedwabno" oraz trzydziestolecia pracy artystycznej dyrektor jedwabieńskiego GOK-u Anny Sarnowskiej - zgromadziły pełną salę widzów. Wszyscy bawili się i podrygiwali w rytm ludowych melodii, ale i z łezką rozrzewnienia wspominali minione lata.

Dodaj komentarz

Po ubiegłorocznym kiszeniu kapusty nadszedł czas na przędzenie lnu i wełny. Taki będzie główny motyw tradycyjnie urządzanego w Jedwabnie jesiennego "Święta ziemniaka i kapusty", którego główną ideą jest zachowanie od zapomnienia ludowych tradycji.

Dodaj komentarz

Wprawione w ruch kołowrotki i snująca się pod rękoma prządek wełniana nić - w dzisiejszych, technologiczno-cybernetycznych czasach - to widok archaiczny. Dzięki członkiniom Klubu Seniora, dla dzieci i młodzieży z Jedwabna ręczny wyrób tkanin nie jest już abstrakcją.

Dodaj komentarz

Na sesji w Jedwabnie radni wysłuchali informacji o stanie gminnej oświaty, rozważali pomysł zespolenia szkół, wybrali ławników... Nic jednak nie wzbudziło takich emocji jak analiza oświadczeń majątkowych. Radni są oburzeni, że "Kurek" ośmielił się je komentować.

Dodaj komentarz

Temat wadliwie funkcjonującej oczyszczalni ścieków zdominował posiedzenie ostatniej sesji Rady Gminy. Nie bez oporów radni przegłosowali przekazanie środków na szybką modernizację obiektu. Mimo to wójt Budny nie ma powodów do radości – część członków rady chce, żeby nieprawidłowości w zarządzaniu oczyszczalnią zbadała prokuratura.

Dodaj komentarz

Dziesięcioro mieszkańców gminy Jedwabno zostało uhonorowanych medalami od Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla kraju. Dwoje z nich, Stanisława i Eugeniusz Pietruczukowie dochowali się aż czworga synów - żołnierzy.

Dodaj komentarz

Przed oblicze Temidy trafi wójt Jedwabna Włodzimierz Budny. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia, a sąd swe posiedzenie wyznaczył na 9 grudnia. Wójt ma odpowiadać za poświadczenie nieprawdy przez "podstępne wprowadzenie w błąd notariusza".

Dodaj komentarz

Czy poezja ma dziś fanów? Młodzież z Jedwabna udowodniła, że tak. Recytowane wiersze i śpiewane ballady rosyjskiego barda, Gruzina z pochodzenia Bułata Okudżawy, przyciągnęły do GOK-u sporą liczbę widzów i to w bardzo zróżnicowanym wieku.

Dodaj komentarz

Wiadomo, że drogi gminne nie należą raczej do tras, którymi jeździ się szybko i komfortowo. Są wśród nich jednak i takie odcinki, po których jeździć praktycznie się nie da. Takimi są z pewnością drogi łączące Kot z Dębowcem. Mieszkańcy tych miejscowości od dwóch lat nie mogą doczekać się ich remontu.

Dodaj komentarz

Nie mało, bo aż piętnaście uchwał podjęto na sesji Rady Gminy Jedwabno (12 grudnia). Prawie połowa z nich określa wysokość podatków i opłat, jakie będą musieli zapłacić mieszkańcy gminy i odwiedzający ją turyści w 2004 r.

Dodaj komentarz