Realizacja budowy parku w centrum Dźwierzut wciąż napotyka na problemy. Nowe władze gminy, które zaplanowane jeszcze przez poprzedniego wójta zadanie mocno ograniczyły, toczą teraz spór z wykonawcą inwestycji. Podobne perturbacje dotyczą niedawno oddanej do użytku sali sportowej w Orzynach.

Dodaj komentarz

Radni gminy Dźwierzuty wyrazili zgodę na połączenie swoich dwóch instytucji kulturalnych i utworzenie z nich Centrum Kultury. Zaoszczędzone na etatach pieniądze mają być przekazane na poszerzenie oferty kulturalnej.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w jeziorze Sasek Wielki w miejscowości Dąbrowa utonął 55-letni mieszkaniec tej miejscowości. Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną tragedii mógł być alkohol.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce skończy się wieloletnia gehenna mieszkańców Miętkich. Znany jest już wykonawca budowy dwukilometrowego odcinka sieci wodociągowej, który rozładuje problem z niskim ciśnieniem wody.

Dodaj komentarz

Jedno z najbardziej rybnych jezior w powiecie, Babant Duży, jest ulubionym akwenem spinningowców. Jak się okazuje, mają oni niemały problem, aby się tam dostać.

Dodaj komentarz

W Szczepankowie na szosie Szczytno – Biskupiec jest szczególny łuk. Z pozoru nie wygląda na bardziej niebezpieczny niż inne. Jezdnia, jak się wydaje, ma prawidłowe pochylenie, ale w zakręcie tkwi jakieś licho, bo wypadki i kolizje zdarzają się na nim wyjątkowo często.- Bywa, że kilka jednego dnia – niepokoi się sołtys Leszek Budny.

Dodaj komentarz

Wiemy już, kto w przyszłym roku zajmie się dowozem dzieci do szkół na terenie gminy Dźwierzuty, kto dostarczy olej napędowy do pojazdów gminnych, a także u kogo gmina ubezpieczy swoje mienie.

Dodaj komentarz

Sobótkowa, plenerowa impreza w Orzynach przyciągnęła liczną widownię. Nie tylko miejscowi, ale i przyjezdni byli ciekawi, co tym razem pokaże znana już teatralna grupa „Domalesia”.

Dodaj komentarz

Świetlica wiejska w Popowej Woli stała się kością niezgody między zwolennikami byłej sołtys Kazimiery Klobuszeńskiej a mieszkańcami popierającymi jej następczynię Beatę Szostak. Pierwsza, będąca prezesem Stowarzyszenia „Wioska Żurawi” chciałaby, aby mogło ono nadal korzystać ze strychu obiektu. Nowa sołtys nie wyraża na to zgody.

Dodaj komentarz

Były przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty, a obecnie radny z ramienia PSL Krzysztof Sawicki ma krótką pamięć. Zapomniał, że przez wiele lat jego opcja rządziła gminą, dopuszczając się zaniedbań związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej. Teraz domaga się od wójt Marianny Szydlik zdecydowanych działań, mających zapewnić dostęp do wody w weekendy mieszkańcom Miętkich i Jeleniowa.

Dodaj komentarz

Suche krany w letnie weekendy to dla mieszkańców Miętkich już od kilku lat uciążliwa norma. Niskie ciśnienie wody spowodowane ograniczoną wydolnością studni głębinowej w pobliskich Orzynach skutkuje tym, że nie można się umyć, zrobić prania, ani napoić zwierząt hodowlanych. - To wynik ogromnych wieloletnich zaniedbań – mówi wójt gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik, dodając, że sieć wodociągowa wymaga gruntownej modernizacji.

Dodaj komentarz

Ubiegłoroczne inwestycje w gminie Dźwierzuty przekroczyły 20 procent ogólnych wydatków. Blisko dwukrotnie wyższe jednak jest jej zadłużenie. Mimo to do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu radni nie mieli uwag, jednogłośnie udzielając absolutorium wójt gminy Mariannie Szydlik.

Dodaj komentarz

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Dźwierzuty będą otrzymywać nagrody za swoje osiągnięcia. Od lat zabiegała o nie u kolejnych wójtów przewodnicząca gminnego koła Związku Nauczycielstwa Polskiego, Hanna Deptuła. Dziś nie uważa wcale, że to jej zasługa. - Na ustanowienie nagród wpłynęła przychylność wójt Szydlik – mówi skromnie.

Dodaj komentarz

Konflikt wokół świetlicy w Popowej Woli. Gmina wypowiedziała Stowarzyszeniu „Wioska Żurawi” i spółdzielni socjalnej umowę użyczenia obiektu. Zdaniem wójt Dźwierzut Marianny Szydlik, sporządzono ją z naruszeniem prawa. W poprzedniej kadencji została zawarta na pięć lat, ale bez wymaganej w takich przypadkach zgody Rady Gminy.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty idzie nowe. Z pełnionymi od wielu lat funkcjami muszą się pożegnać znani politycy i samorządowcy. Ich miejsce zajmą młodsi. Wśród nich jest m.in. nowa sołtys Popowej Woli, której chęci i zapału do pracy, mimo licznej rodziny, nie brakuje.

Dodaj komentarz

Kazimiera Klobuszeńska, długoletnia sołtys Popowej Woli, musi się pożegnać z pełnioną funkcją. Wybory na kolejną kadencję przegrała z Beatą Szostak.

Dodaj komentarz

Budowany w centrum Dźwierzut park nie będzie posiadał amfiteatru. Rezygnacja z niego spowodowana jest kwestiami finansowymi.

Dodaj komentarz

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach zaprosił miłośników poezji do wsłuchania się w słowa poetów podczas gminnych eliminacji „Spotkań z poezją dziecięcą ”. Swoje recytatorskie umiejętności prezentowali uczniowie szkół podstawowych oraz Gimnazjum Publicznego w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty kontynuowane są wybory sołtysów i rad sołeckich na najbliższą kadencję.

Dodaj komentarz

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Dźwierzuty przekroczyły już półmetek. W ubiegłym tygodniu zapadło pięć kolejnych rozstrzygnięć.

Dodaj komentarz