Czy z budżetu gminy Dźwierzuty po raz pierwszy od wielu lat zostanie wykreślony fundusz sołecki? Chce tego wójt Marianna Szydlik, motywując to trudną sytuacją finansową gminy.

W dniu sołtysa zabiorą im fundusz
Większość sołtysów godzi się, by zawiesić w roku przyszłym realizację funduszu sołeckiego na terenie gminy. Inicjatywie wójt Marianny Szydlik (z prawej) ostro sprzeciwia się Beata Szostak z Popowej Woli (druga od lewej)

W programie obradującej w Dniu Sołtysa (11 marca) sesji Rady Gminy Dźwierzuty znalazł się projekt uchwały dotyczący niewydzielania w przyszłorocznym budżecie gminy funduszu sołeckiego. Z propozycją taką wystąpiła wójt Marianna Szydlik. Chodzi o kwotę ok. pół miliona złotych, która co roku jest przekazywana poszczególnym sołectwom na zaplanowane przez nie działania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.