Dobiegła końca budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Śledzie.

Zakończyli inwestycję w Śledziach i pierwszy etap w Laurentowie
Inwestycja w Śledziach i Laurentowie otrzyma blisko 2-milionowe dofinansowanie z PROW

We wtorek dokonano końcowego odbioru inwestycji, połączonej z wykonaniem pierwszego etapu przebudowy stacji uzdatniania wody w Laurentowie. Koszt całej inwestycji realizowanej przez firmę „Hydromix” ze Szczytna wyniesie 3 mln zł, z czego blisko 2 mln zł stanowić ma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(p)