W przyszłym roku sołectwa gminy Dźwierzuty nie otrzymają już do swojej dyspozycji funduszu sołeckiego.

Likwidacja funduszu sołeckiego to błąd
Radna Anna Lorenz: - Nie wiem czy gmina nie przelicza swoich możliwości. Ścieżka na pewno by się przydała, ale nie kosztem funduszu sołeckiego

Tak zadecydowali radni, przychylając się do wniosku wójt Marianny Szydlik. W obradach sesji Rady Gminy uczestniczyło zaledwie 8 radnych, a więc minimum niezbędne do podejmowania uchwał. Za propozycją wójt opowiedziało się sześcioro radnych, a jeden (Andrzej Kleniewski) nie wziął udziału w głosowaniu. Przeciwko zagłosowała radna Anna Lorenz.

- Dlaczego nie poparła pani wniosku wójt Szydlik?

- Fundusz sołecki to jedyne pieniądze, którymi mogą dysponować sołectwa na działania, które są bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.