Szesnaście bezdomnych piesków, które obecnie przebywają w przytulisku w Dźwierzutach, czeka na nowych właścicieli. Zanim ci się zgłoszą, opiekę nad nimi sprawują wolontariusze, wyprowadzając je na spacery. - Chętnych do tego przydałoby się więcej - zachęca prowadząca przytulisko Dorota Chorążewicz.

Przytulisko zaprasza
Wolontariuszki dźwierzuckiego przytuliska Kasia Prachniewska (z lewej) i Maja Stancel na spacerze ze swoimi „bezdomniakami”

Przy jednym głosie wstrzymującym radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2021 r. Zapisano w nim m.in., że bezdomne czworonogi gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego w Miętkich, a domowe trafią najpierw do tymczasowego miejsca mieszczącego się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej zwanego przytuliskiem. Zwierzęta będą tam przetrzymywane do chwili ustalenia ich właściciela, bądź znalezienia im nowego domu. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwie zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt „Nadzieja” w Napierkach, z którym Gmina Dźwierzuty ma podpisaną umowę. I właśnie ten ostatni zapis wywołał wątpliwości wśród radnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.