18 maja 2017 roku mija 130. rocznica urodzin niemieckiego pisarza i poety Ernesta Wiecherta (1887-1950).

130. rocznica urodzin Ernsta Wiecherta Przyszedł na świat w leśniczówce Piersławek gmina Piecki. Był absolwentem Albertyny - Uniwetsytetu w Królewcu. Lata 1914-1918 przeżył w okopach I wojny światowej. Stał się przeciwnikiem nazistów, m.in. po mowach do studentów uniwersytetu w Monachium wygłoszonych w 1933 i 1935 roku. Po raz ostatni był na Mazurach w 1936 roku. Dwa lata później jako numer 7188 więziono go w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Wprowadził Mazury do literatury światowej powieścią „Dzieci Jerominów”. W 1948 roku, zawiedziony w nadziejach na religijno - moralną odnowę narodu niemieckiego, osiedla się w Szwajcarii. Jest najlepszym pisarzem niemieckim pierwszej połowy XX wieku (przed T. Mannem, H. Hesse).

Jacek Trawczyński

Dominika Trawczyńska