Do końca czerwca powinniśmy poznać wykonawcę pierwszego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Świętajnie. Chociaż termin nadsyłania ofert upłynął dwa miesiące temu, wciąż jeszcze trwa procedura związana z wyłonieniem firmy, której gmina Świętajno zleci realizację jednej z największych w tym roku inwestycji na swoim terenie.

Dodaj komentarz

Rozmowa z radną Rady Gminy Świętajno Barbarą Dyspolską.

Dodaj komentarz

Rozmowa z Andrzejem Bełcikowskim , sołtysem Długiego Borku, radnym Rady Gminy Świętajno w latach 2008 – 2024.

Dodaj komentarz

Powoli kończy się I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Stawką jest bon w wysokości 4 tys. zł dla sołectwa, którego przedstawiciel zajmie pierwsze miejsce. Nagroda za drugie miejsce wynosi 3 tys. zł, a trzecie – 2 tys. złotych. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Świętajno. Jedną z nich jest Emilia Drężek ze Starych Czajek.

Dodaj komentarz

Rozmowa z przewodniczącą Rady Gminy w Świętajnie Elżbietą Chaber

Dodaj komentarz

Nieoznakowane policyjne BMW zostało poważnie uszkodzone po kolizji ze zwierzyną leśną. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu niedaleko miejscowści Cis w gminie Świętajno. Na szczęście nie ucierpiał żaden z funkcjonariuszy.

Dodaj komentarz

Elżbieta Chaber jako przewodnicząca i Dorota Stopka – wiceprzewodnicząca kierować będą pracami Rady Gminy Świętajno w najbliższej kadencji. Podczas pierwszej sesji w tej kadencji wybrano też składy osobowe poszczególnych komisji i ich przewodniczących. Radni zadecydowali też, że pobory wójt Kołakowskiej utrzymane będą na dotychczasowym poziomie.

Dodaj komentarz

Rozmowa z nowym-starym radnym Adamem Mierzejewskim

Dodaj komentarz

Rozmowa z przewodniczącym Rady Powiatu w Szczytnie Janem Lisiewskim

Dodaj komentarz

Trzecią już kadencję rządów w gminie Świętajno sprawować będzie Alicja Kołakowska. W walce o ponowny wybór na wójta miała jednego rywala - Klaudiusza Rochmalskiego, którego wyraźnie pokonała stosunkiem głosów: 1419 – 896.

Dodaj komentarz

Z okręgu wyborczego obejmującego gminy Świętajno i Rozogi do zdobycia są trzy mandaty do Rady Powiatu. Otwierający listę „Trzeciej Drogi” radny Krzysztof Buła przekonuje, że Świętajno już na samym początku jest przegrane.

Dodaj komentarz

Zachłanność ludzi nie zna granic. Ofiarami tego są w tym okresie jelenie, pozbywające się poroża. - By je pozyskać, niektórzy nasi mieszkańcy chodzą całymi rodzinami za zwierzyną, płosząc ją. Najlepsi „specjaliści” potrafią przejść nawet 20 kilometrów, posuwając się przy tym do kłusownictwa – mówi Bogdan Komosiński, sołtys Piasutna.

Dodaj komentarz

Wiadomo już, że jedna z największych w tym roku planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Świętajno nie zostanie nawet rozpoczęta. Długo oczekiwanej przebudowy drogi doczekają się natomiast mieszkańcy Chochoła.

Dodaj komentarz

Wędkarze łowiący ryby na jeziorze Piasutno mają niemały dylemat. Dwa koła w Szczytnie przynależne do jego dzierżawcy - PZW Okręg Mazowiecki, w których można było dotychczas wykupić pozwolenia straciły do tego uprawnienia. Co się za tym kryje?

Dodaj komentarz

We wtorek jeden z mieszkańców poinformował służby o obiekcie przypominającym balon w okolicy jeziora Kierwik. Przedmiot zabezpieczyła policja i powiadomiła o nim wojsko.

Dodaj komentarz

Wciąż nie wiadomo jak zostanie zagospodarowany dawny budynek szkoły w Kolonii, stanowiący dziś pustostan. Czy pozostałe, czynne jeszcze szkoły w gminie może spotkać podobny los? Odpowiedzi na te pytania udzieliła wójt Alicja Kołakowska.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy piętnastu sołectw w gminie Świętajno zadecydowali na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego. W stolicy gminy dominować będą działania związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska sportowego, a z kolei w Piasutnie - z estetyką i rekreacją .

Dodaj komentarz

Zakończył się cykl zajęć rekreacyjno- rękodzielniczych „Ale Fajnie. Ferie zimowe z GOK w Świętajnie”. Ich uczestnicy nie mogli narzekać na nudę i każdy znalazł coś dla siebie.

Dodaj komentarz

Rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Świętajnie będzie największą w tym roku inwestycją w gminie. Łącznie na zadania majątkowe zarezerwowano w budżecie 18 mln zł, czyli blisko 40% wszystkich wydatków.

Dodaj komentarz

Cmentarz parafialny w Świętajnie zostanie powiększony. Wcześniej jednak radni muszą uchwalić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, nad którymi prace są już na ukończeniu.

Dodaj komentarz