Pod koniec 1915 roku w ramach szczycieńskiego batalionu strzelców sformowano 2. kompanię rowerową, która od 6 listopada 1915 roku do końca wojny podlegała pod 17. Dywizję Landwehry, z którą cały czas przebywała na Wschodzie.

Dodaj komentarz

30 lipca 1914 roku na terenie koszar odbył się apel, w trakcie którego komendant szczycieńskiego batalionu, podpułkownik Modrow, oznajmił zebranym strzelcom stan zagrożenia wojną oraz że został on przeniesiony na stanowisko dowódcy w innej jednostce. Nowym komendantem batalionu został major Ernst Weigelt.

Dodaj komentarz

W trakcie wojny francusko-pruskiej (1870-1871) wschodniopruscy strzelcy walczyli jako część 1. Dywizji Piechoty. Największe straty ponieśli pod Colombey-Nouilly, gdzie stracili, licząc zabitych i rannych, 11 oficerów, 16 podoficerów i 268 żołnierzy. W trakcie całej wojny straty jegrów wyniosły 13 oficerów, 309 podoficerów i żołnierzy, z czego poległo 4 oficerów i 81 żołnierzy. W 1884-1889 batalion stacjonował w Olsztynie.

Dodaj komentarz

1 kwietnia 1873 roku dowództwo okręgowe i garnizon zostały przeniesione do Olsztyna. Szczytno ponownie, tym razem aż na trzynaście lat, zostało pozbawione wojska, które nie mogło tu stacjonować z powodu braku koszar.

Dodaj komentarz

W pierwszej połowie XVIII wieku w Szczytnie stacjonował garnizon kirasjerów, następnie batalion fizylierów. Od 1794 roku miasto było pozbawione wojska. Dopiero w 1802 roku trafił tu liczący 90 żołnierzy Regiment Buscha.

Dodaj komentarz

Istotną częścią tanneberskiego założenia pomnikowego był odsłonięty w dziesiątą rocznicę bitwy 31 sierpnia 1924 roku pomnik upamiętniający żołnierzy 2. Mazurskiego Pułku Piechoty im. Paula von Hindenburga nr 147. Przedstawiał on lwa trzymającego łapę na kuli. W dniu odsłonięcia tego monumentu wkopano również kamień węgielny pod główny pomnik bitwy pod Tannenbergiem, który odsłonięty został 27 września 1927 roku.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przybliżamy dzieje rodziny szczycieńskich kupców Flakowskich, którzy prowadzili działalność w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Dodaj komentarz

W związku z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich Wielbarkowi, światło dzienne ujrzała książka Olafa Göbelera „Wielbark. Historia pewnego wschodniopruskiego regionu pogranicza.” Nie sposób tu wymienić wszystkich bardzo licznych błędów merytorycznych, jakie się w niej znalazły. Autor podaje nieprawdziwe informacje nawet w kwestiach dla historii Wielbarka fundamentalnych.

Dodaj komentarz

Początki prasy w Szczytnie sięgają pierwszej połowy XIX w. Wówczas w mieście zaczął ukazywać się pierwszy tygodnik urzędowy. Z czasem pojawiły się kolejne tytuły.

Dodaj komentarz

Już na szczycieńskim zamku znajdowała się kaplica pod wezwaniem św. Anny. W 1485 roku u podnóża zamku wzniesiono drewnianą świątynię, której patronką została św. Katarzyna. Kościół ten spłonął podczas wojny z Polską prowadzonej w latach 1519-1521. Został odbudowany również z drewna. W polskiej literaturze, nie wiadomo na jakiej podstawie, pisze się natomiast, że już w 1485 roku kościół wzniesiono nie przy zamku, a w miejscu obecnego kościoła ewangelickiego.

Dodaj komentarz

Polscy kolekcjonerzy nieśmiertelników raczej unikają rozgłosu. Przyczyną tego jest to, że w opinii wielu osób spora część znanych nam obecnie nieśmiertelników pochodzi z grobów, z których została nielegalnie pozyskana. Jest to oczywista bzdura. Problem rabowania grobów istnieje, ale jest on marginalny. Z własnego doświadczenia oraz z Internetu wiem, że ludzie nie znający się na nieśmiertelnikach z reguły myślą, że są one związane ze śmiercią noszącego je żołnierza. Zazwyczaj jednak tak nie jest.

Dodaj komentarz

Kolejka wąskotorowa łącząca Spychowo, Rozogi i Myszyniec, zbudowana została w latach 1915-1916 przez Samodzielny Armijny Batalion nr 44, którym dowodził właściciel dóbr rycerskich w Kobułtach - Knauff. Rozstaw szyn torowiska kolejki wynosił 600 mm. Służyła ona do dowożenia zaopatrzenia dla wojsk niemieckich na Mazowszu oraz do gospodarczej eksploatacji ziem polskich, z których wywożono przede wszystkim drewno.

Dodaj komentarz

Niedawno wraz z Mieczysławem Rawskim kupiliśmy zestaw kilkunastu wyjątkowych fotografii z Klonu. Wyjątkowość tych zdjęć polega na tym, że przedstawiają domy i najprawdopodobniej są to najstarsze fotografie ukazujące drewnianą architekturę tej miejscowości. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak wieś wyglądała przed ponad 100 laty. To jednak nie wszystko. Fotografie te dostarczają nam istotnej wiedzy na temat najlepiej zachowanych drewnianych budynków w Klonie.

Dodaj komentarz

Początków szczycieńskiego zboru baptystów szukać należy w leżących na skraju powiatu szczycieńskiego Rumach. To w tej miejscowości, w roku 1849 kupił grunt i rozpoczął działalność misyjną Gottlieb Gross. W 1857 r. odbył się tu pierwszy chrzest.

Dodaj komentarz

Kilka dni temu odwiedziłem cmentarz ewangelicki w Dźwierzutach. W pobliżu wejścia na teren cmentarza, po lewej stronie kościoła, zauważyłem świeżo odnowione i ustawione dwa żeliwne krzyże. Co mają one wspólnego z historią Elganowa?

Dodaj komentarz

W tym tygodniu przybliżamy dalsze losy stowarzyszenia, które było inicjatorem budowy pomnika szczycieńskich strzelców oraz samego monumentu.

Dodaj komentarz

W dniach 16-18 sierpnia 1924 r. odbyły się w Szczytnie uroczystości związane z odsłonięciem pomnika strzelców poległych w trakcie I wojny światowej.

Dodaj komentarz

23 czerwca 1923 r. szczycieńskie stowarzyszenie byłych żołnierzy batalionu strzelców wysłało adresowany do rządu Niemiec i Prus list, w którym sprzeciwiało się wyrokowi śmierci, na którą skazany został w Moguncji niejaki Görges. W razie jego wykonania żądało rozstrzelania najwyższego dowódcy francuskiej Generalnej Komisji Kontroli w Berlinie. Pod pismem, oprócz zarządu stowarzyszenia, podpisał się prezes powiatowego stowarzyszenia weteranów wojennych  Dr. Friedrich i prezes Związku Ojczyźnianego Großkopf.

Dodaj komentarz

Niedawno udało mi się nabyć broszurę wydaną w 1927 r. z okazji budowy pomnika szczycieńskich strzelców. Korzystając między innymi z zawartych w niej informacji, przybliżę tu historię tego pomnika oraz odpowiedzialnego za jego powstanie stowarzyszenia byłych żołnierzy szczycieńskiego batalionu.

Dodaj komentarz

Jednym z najważniejszych działów w moich zbiorach  są przedmioty związane z pomnikiem bitwy pod Tannenbergiem. W 1927 r. pod Olsztynkiem odsłonięto monumentalny, nawiązujący wielkością i kształtem do średniowiecznego zamku, pomnik upamiętniający bitwę pod Tannenbergiem.

Dodaj komentarz