W sobotę odbyła się 99. akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku. Po raz kolejny nie zabrakło chętnych do podzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi.

Dodaj komentarz

Wprowadzenie funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Wielbarku, budowę placówki żłobkowo – przedszkolnej i pływalni obok hali sportowej zapowiedział w swoim inauguracyjnym wystąpieniu nowy burmistrz Wielbarka Jerzy Szczepanek. Dwie ostatnie inwestycje uzależnił jednak od tego, czy w mieście powstanie jednostka wojskowa na 2 tysiące żołnierzy.

Dodaj komentarz

Lidia Piórkowska od pięciu lat stoi na czele sołectwa Olędry. Jej pasją jest śpiew i praca na rzecz lokalnej społeczności. - Poprzez kontakt z ludźmi doładowuję swoje baterie – śmieje się pani sołtys. Z jej inicjatywy w Olędrach powstaje właśnie koło gospodyń. Niedawno wybrany został już jego zarząd, w którym nie mogło zabraknąć pani sołtys.

Dodaj komentarz

Burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka to jedyny włodarz, który po ostatnich wyborach odchodzi z urzędu, ale nie wskutek przegranej, lecz własnej decyzji. Podjął ją już na początku mijającej właśnie kadencji i przez pięć lat zdania nie zmienił. Gminą Wielbark rządził nieprzerwanie ponad dwadzieścia dwa lata.

Dodaj komentarz

Nowym burmistrzem Wielbarka został Jerzy Szczepanek. Obecny wicestarosta i były dyrektor szkoły w Wielbarku nie dał najmniejszych szans przewodniczącemu Rady Miejskiej, emerytowanemu oficerowi policji Robertowi Kwiatkowskiemu, wygrywając z nim stosunkiem 78,82% - 16,53%. Wszystko to przy najwyższej w powiecie frekwencji wynoszącej 56,83%.

Dodaj komentarz

Radni, kierownicy jednostek samorządowych i sołtysi pożegnali odchodzącego ze stanowiska burmistrza Wielbarka Grzegorza Zapadkę, który na czele gminy stał przez blisko dwadzieścia dwa lata. - Myślę, że duch Grzegorza w tym urzędzie będzie jeszcze wiele lat funkcjonował – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kwiatkowski, zauważając, że włodarz odchodzi ze stanowiska na własnych zasadach.

Dodaj komentarz

W przyszłym roku, podobnie jak w dotychczas, w gminie Wielbark nie będzie funduszu sołeckiego. Taką decyzję podjęli radni w oparciu o informację od sołtysów. Jednak przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kwiatkowski zapowiada działania zmierzające do tego, w przyszłości fundusz wydzielić.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę odbyła się już 98. akcja poboru krwi zorganizowana przez wielbarski Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku. Zgłosiło się 50 krwiodawców, od których pozyskano ponad 20 litrów krwi.

Dodaj komentarz

„Przygoda ze środowiskiem” – to projekt edukacyjno - ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wielbark realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku. W ramach zajęć uczestnicy wykonywali budki dla owadów zapylających, a także zapoznali się z zasadami recyklingu i praktykami „zero waste”.

Dodaj komentarz

Sprzęt wojskowy wykorzystywany podczas ćwiczeń NATO „Dragon-24” zniszczył kilka odcinków dróg gruntowych na terenie gminy Wielbark. - Zwłaszcza na łukach i zakrętach wyryły się tak głębokie transzeje, że nie sposób było je pokonać samochodem osobowym – opisuje burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka.

Dodaj komentarz

Marta Musiał, instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku, została wyróżniona w „Ogólnopolskim  Konkursie  Fotograficznym – Portret 2023”, którego organizatorem była szkoła fotografii „Fotografika” w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Od 10 do 14 marca na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy Ruskowem a Przeździękiem Wielkim odbędzie się ćwiczenie jednostek 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Jest to część zakrojonych na szerszą skalę ćwiczeń wojsk NATO Dragon-24.

Dodaj komentarz

W pierwszy dzień marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wręczono nagrody 18 laureatom Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego na etapie gminnym. Cztery wykonane przez nich prace zostały już wyróżnione na etapie wojewódzkim.

Dodaj komentarz

„Pożar w” - taki tytuł nosiła zabawa interaktywna w ramach obchodów Dnia Kobiet zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku.

Dodaj komentarz

Ryszard Mróz będzie walczył o fotel burmistrza Wielbarka. To lokalny biznesmen i społecznik, znany m.in. z działalności w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Wielbarskiej. Wśród największych wyzwań, które stoją przed Wielbarkiem wymienia te, które wiążą się z powstaniem w tej miejscowości jednostki wojskowej. W planach ma budowę nowego domu kultury, basenu oraz ścieżek rowerowych łączących stolicę gminy z sąsiednimi miejscowościami.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku. Podczas spotkania wręczono też medale i odznaki za wysługę lat.

Dodaj komentarz

Burmistrz Wielbarka i przewodniczący Rady Miejskiej okazali solidarność z protestującymi rolnikami.

Dodaj komentarz

Dwa tygodnie temu było Jedwabno. Teraz rolnicy będą protestować w Wielbarku.

Dodaj komentarz

W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku realizowany był projekt pod hasłem „Sensoryka dla Smyka”, w którym uczestniczyło 14 dzieci w wieku szkolnym.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Przeździęka Małego doczekali się nowej świetlicy. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyły władze gminy Wielbark na czele z burmistrzem Grzegorzem Zapadką i przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Kwiatkowskim. Po części oficjalnej była biesiada przy suto zastawionych stołach.

Dodaj komentarz