Gmina Jedwabno zacieśnia współpracę z Rejonem Wileńskim. Jej szczegóły ustalano podczas niedawnej wizyty gminnej delegacji na Litwie. Wójt Ambroziak już zaciera ręce, bo dzięki realizowanym w partnerstwie projektom dotyczącym wymiany kulturalnej i wyposażenia izby regionalnej, do jego samorządu może trafić pokaźne dofinansowanie. Wiele wskazuje na to, że uda się również wyremontować starą siedzibę Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Dodaj komentarz

W miniony piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie odbyło się zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok OSP Jedwabno. W tym czasie jednostka brała udział w 91 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych.

Dodaj komentarz

Mieszkaniec Warszawy wystosował do Rady Gminy Jedwabno petycję w sprawie wystąpienia do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje. - W przypadki ziem północnych i zachodnich to jak otwieranie puszki Pandory – mówi wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Do końca listopada tego roku zabytkowy budynek ośrodka zdrowia w Jedwabnie będzie miał nową elewację. We wtorek wójt Sławomir Ambroziak, w obecności Rady Sołeckiej Jedwabna, podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.

Dodaj komentarz

Rozmowa z Włodzimierzem Budnym, wójtem gminy Jedwabno w latach 1996 – 2010

Dodaj komentarz

W piątek Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie zorganizowała spotkanie z utalentowaną poetką, szczytnianką Joanną Budzyńską.

Dodaj komentarz

Choć wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, to w gminie Jedwabno, oprócz urzędującego wójta Sławomira Ambroziaka, nie widać na horyzoncie innych kandydatów. - Liczę, że jednak ktoś się zdecyduje. Byłoby to dobre dla zdrowia społecznego – mówi włodarz.

Dodaj komentarz

„Zielona” polityka Unii Europejskiej oraz niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy to dziś największe bolączki polskich rolników. Dlatego w ubiegłym tygodniu wyjechali oni w wielu miejscach w Polsce na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw. Jeden z protestów odbył się w Jedwabnie, gdzie jego uczestnicy, przejeżdżając ciągnikami i samochodami, przez dwie godziny spowalniali ruch.

Dodaj komentarz

W środę na placu targowym w Jedwabnie miał odbyć się protest rolników. Na liście zgłaszanych przez nich postulatów jest m.in. rewizja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Podobne protesty, których uczestnicy solidaryzowali się z rolnikami z innych krajów, w tym Niemiec, zorganizowano w całej Polsce.

Dodaj komentarz

Dzięki temu, że zdecydowana większość mieszkańców i letników z gminy Jedwabno kompostuje bioodpady, nie musi ona płacić kar wynikających z nieosiągnięcia wymaganego poziomu segregacji śmieci. Teraz, zarówno miejscowi, jak i właściciele domków letniskowych, muszą złożyć sprawozdania dotyczące kompostowania produkowanych w ich gospodarstwach odpadów kuchennych i zielonych.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno to jedna z nielicznych w powiecie szczycieńskim, w której fundusz sołecki funkcjonuje od samego początku, czyli od 14 lat. - Dzięki temu nasi sołtysi są, podobnie jak w Niemczech, burmistrzami swoich wsi, mogąc dysponować środkami finansowymi na najpilniejsze zadania – mówi wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Władze gminy Jedwabno, mając już dość lawinowo płynących od mieszkańców skarg na zimowy stan utrzymania dróg, opublikowały w swoich mediach społecznościowych wykaz ich zarządców wraz z numerami telefonów, pod które należy kierować uwagi. Najwięcej zastrzeżeń, co raczej nikogo już nie dziwi, dotyczy odcinków powiatowych. - Z roku na rok jest coraz gorzej – skarży się mieszkanka Szuci Agata Tyc.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak zapewnia, że ma scenariusz ratunkowy w razie, gdyby gmina musiała zwrócić niewłaściwie wydatkowane dotacje na Środowiskowy Dom Samopomocy w czasie, gdy prowadziło go stowarzyszenie Helper. Sprawa wciąż jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jeśli wyrok nie będzie po myśli samorządu, będzie on musiał znaleźć w budżecie blisko 8 mln złotych.

Dodaj komentarz

Blisko 21 mln zł zamierza przeznaczyć na inwestycje w bieżącym roku najmniejsza w powiecie pod względem liczby mieszkańców gmina Jedwabno. To tyle samo, ile chce wydać na ten cel dysponujące znacznie większym budżetem miasto Szczytno. Wójt Sławomir Ambroziak jest jednak daleki od euforii, bo zmorą samorządu są rosnące wydatki bieżące, które nie starczają na pokrycie potrzeb gminnych jednostek.

Dodaj komentarz

Antoni Granacki, najstarszy mieszkaniec Jedwabna, ukończył sto lat. Mimo sędziwego wieku, wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, pozostaje aktywny i pełen humoru, o czym mogli się przekonać goście, którzy przybyli do restauracji „Gościniec Mazurski”, aby złożyć dostojnemu Jubilatowi urodzinowe życzenia.

Dodaj komentarz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie dała gminie Jedwabno zielone światło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem budowy nowego bloku na ul. Warmińskiej w ramach SIM. Wcześniej wniosła swoje uwagi, argumentując to tym, że teren, na którym ma powstać budynek, jest użytkiem zielonym, na którym mogą bytować rzadkie gatunki ptaków.

Dodaj komentarz

Wszystko wskazuje na to, że III etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Piduniu i Rekownicy zrealizuje rodzinna spółka z Mławy. Zadeklarowana przez nią w przetargu kwota jest niższa od kosztorysu szacunkowego.

Dodaj komentarz

Tylko w kadencji 2018-2023 Gmina Jedwabno przeznaczyła na inwestycje łącznie 32 miliony złotych, co stanowiło 25% jej łącznego budżetu z tego okresu.

Dodaj komentarz

Przyszłoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się w Jedwabnie. Gwiazdami imprezy będą polski zespół Enej oraz międzynarodowa gwiazda muzyki disco lat 80. - Bad Boys Blue.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste udekorowanie zasłużonych krwiodawców z Gminy Jedwabno. Klub HDK PCK w Jedwabnie rozpoczął swoją działalność z początkiem września 2006 roku, a obecnie funkcjonuje przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna.

Dodaj komentarz