Burmistrz Cezary Łachmański będzie miał konkurenta w przyszłorocznych wyborach samorządowych. W szranki z urzędującym włodarzem stanie Marcin Nowociński, w przeszłości wiceprzewodniczący pasymskiej Rady Miejskiej, wicestarosta, a obecnie radny powiatowy. - Czuję, że nadszedł mój czas. Mam wiele pomysłów na Pasym – deklaruje, zdradzając, że w kampanii będzie go wspierać Barbara Trusewicz, była pracownica pasymskiego urzędu, a dziś wicewójt gminy Dźwierzuty.

Dodaj komentarz

Seniorzy z gminy Pasym uroczyście obchodzili Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez miejscowy Uniwersytet Trzeciego Wieku z udziałem władz samorządowych oraz wojewody warmińsko – mazurskiego.

Dodaj komentarz

Efektowny finał miała tegoroczna edycja Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasymiu. Licznie przybyła do kościoła ewangelicko – augsburskiego publiczność wysłuchała występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz wybitnego organisty, prof. Romana Peruckiego.

Dodaj komentarz

Zofia Szczucka złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji sołtysa Michałek. Swoją decyzję ogłosiła podczas sesji Rady Miejskiej w Pasymiu. Burmistrz Cezary Łachmański nie krył zaskoczenia, żałując, że lokalne środowisko traci tak zaangażowaną na jego rzecz osobę.

Dodaj komentarz

Sołtys Krzywonogi Monika Nietyksza – Faryn postuluje wydłużenie czasu pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Tylkowie. Obecne godziny jej funkcjonowania powodują, że część rodziców, którzy są zatrudnieni poza terenem gminy Pasym, nie jest w stanie odebrać swoich pociech po zakończeniu lekcji.

Dodaj komentarz

Długo oczekiwana przebudowa drogi w Leszkach jest coraz bliższa realizacji.

Dodaj komentarz

W Pasymiu odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku święto plonów połączono z obchodami 75-lecia pasymskiej OSP. Z tej okazji zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia, a Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, jako pierwszej w powiecie, przekazano proporzec ufundowany m.in. przez lokalnych sponsorów.

Dodaj komentarz

Trzydzieścioro uczniów ze szkół podstawowych w gminie Pasym odebrało z rąk burmistrza Cezarego Łachmańskiego stypendia za wyniki w nauce. Warunkiem ich uzyskania była wysoka średnia ocen lub zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich albo ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Dodaj komentarz

Gmina Pasym ubiega się o kolejne dofinansowania z programu Polski Ład kierowanego do miejscowości popegeerowskich. Złożone przez samorząd wnioski dotyczą budowy ulic Burskiego i Kajki.

Dodaj komentarz

Gmina Pasym chce zakupić kolejny atrakcyjny teren na półwyspie Ostrów. Tym razem chodzi o Okrągłą Górę, miejsce, w którym przed wiekami istniało grodzisko z okresu wędrówek ludów. To też wyjątkowy punkt widokowy na jezioro Kalwa. Burmistrz Cezary Łachmański planuje zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, w tym budowę ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z Pasymia do Okrągłej Góry.

Dodaj komentarz

Niedługo trwała rozłąka Arkadiusza Młyńczaka z pasymskim urzędem. Niespełna tydzień po odwołaniu ze stanowiska skarbnika został zatrudniony w charakterze … zastępcy skarbnika. Burmistrz Cezary Łachmański broni tej decyzji kadrowej, zapewniając, że liczba stanowisk kierowniczych w referacie finansowym pozostanie bez zmian, bo jego dotychczasowa szefowa odchodzi do pracy w Barczewie.

Dodaj komentarz

Dni Pasymia po raz kolejny upłynęły pod znakiem spektakli prezentowanych przez teatry uliczne. Kunszt artystów, magiczna scenografia oraz muzyka w połączeniu z klimatem średniowiecznego rynku zapewniły widzom niezapomniane wrażenia.

Dodaj komentarz

Do tej pory zrealizowano, bądź są w trakcie inwestycje na łączną kwotę ok. 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie z różnych źródeł wynosi aż 9 mln złotych. To nie koniec planowanych przedsięwzięć. - W bieżącym i przyszłym roku zrealizujemy inwestycje na kwotę ok. 8,5 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości ok. 6 mln zł – zapowiada burmistrz Pasymia Cezary Łachmański, podkreślając, że tylu inwestycji drogowych w historii gminy jeszcze nie było. Łącznie, w bieżącej kadencji, zostanie wybudowanych i zmodernizowanych na jej terenie ok. 8,5 km dróg gminnych i powiatowych. - Robimy to przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo, ale i komfort życia naszych mieszkańców. To główne cele, które sobie wraz z radnymi postawiliśmy na początku tej kadencji – tłumaczy burmistrz.

Dodaj komentarz

Arkadiusz Młyńczak nie jest już skarbnikiem w Urzędzie Miasta i Gminy Pasym. Odwołali go radni, bo prawomocnym wyrokiem sądu został uznany kłamcą lustracyjnym, a prawo zabrania takim osobom pełnienia najważniejszych funkcji w samorządach. Były już skarbnik zaprzecza, aby współpracował z komunistyczną służbą bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Nową skarbnik Miasta i Gminy Pasym została Jolanta Obidzińska. Z pasymskim urzędem związana jest od pięciu lat, pracując w dziale finansowym.

Dodaj komentarz

- To był kolejny rok trwałej stabilizacji finansowej naszej gminy – mówił podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Pasymia Cezary Łachmański. Wykonane inwestycje za blisko 7 mln zł zrealizowano bez zaciągania kredytów, a zadłużenie gminy spadło do 11,5%, co jest jednym z najniższych wskaźników w powiecie.

Dodaj komentarz

Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie w głosowaniu czytelników I miejsce, otrzyma w nagrodę 3 tys. zł. II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. złotych. W tym tygodniu prezentujemy kolejną parę finalistek, tym razem z gminy Pasym – Jolantę Augustowską z Narajt i Zofię Szczucką z Michałek.

Dodaj komentarz

Aktywizacja kobiet oraz zachęcenie ich do prezentowania i rozwijania swoich talentów to główne cele, jakie stawiają przed sobą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Elganowie. Choć działają zaledwie od dwóch miesięcy, mają głowy pełne pomysłów. Gospodyniom mocno kibicuje burmistrz Pasymia, licząc na to, że za ich przykładem pójdą teraz panie z innych miejscowości.

Dodaj komentarz

W sobotę na boisku szkolnym w Tylkowie odbyła się impreza w ramach XXV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. W jej organizację włączyły się sołectwa, lokalne stowarzyszenia, placówki kulturalne i oświatowe oraz seniorzy. Na uczestników, zarówno tych najmłodszych, jak i starszych, czekała moc atrakcji.

Dodaj komentarz

Pasymska wieża ciśnień wraz z budynkiem łaźni zwyciężyła w organizowanym przez Fundację „Most the most” I konkursie „Nasz zabytek” w województwie warmińsko – mazurskim. Na realizację projektu zakładającego adaptację obiektu na nowe funkcje społeczne, otrzyma dofinansowanie w wysokości do 1 mln złotych.

Dodaj komentarz