W minioną niedzielę w Szczytnie otwarto ulicę Krzysztofa Klenczona. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny zmarłego 40 lat temu twórcy niezapomnianych przebojów, w tym jego siostra, Hanna, która nie kryła wzruszenia. - Miło mi, że w naszym rodzinnym mieście tak się szanuje Krzysztofa – mówiła.

Dodaj komentarz

- To problem całej gminy, ponieważ smród z biogazowni będzie się rozprzestrzeniał nie tylko w naszej miejscowości – ostrzega sołtys Lipnik Halina Jaśniewicz. Mieszkańcy protestują przeciwko planowanej w ich wsi instalacji, obawiając się przykrego zapachu, hałasu i wzmożonego ruchu. Z kolei wójt Sławomir Ambroziak dziwi się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która początkowo wyraziła stanowisko przemawiające za odmową inwestorowi wydania warunków zabudowy, a teraz uznała, że planowana biogazownia nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Dodaj komentarz

- Niezależnie od tego, w którym miejscu życia jesteśmy, nawet jeżeli w głębokim bagnie, to można z niego pięknie wyjść i życie sobie ułożyć. Pan Jerzy Górski jest tego dowodem – mówił znany komentator sportowy Sebastian Chmara podczas zorganizowanego w szczycieńskim MOS-ie spotkania ze zwycięzcą słynnego podwójnego IronMana w Alabamie.

Dodaj komentarz

Drugie podejście miasta do pozyskania dofinansowania na rozbudowę stadionu przy ul. Śląskiej zakończyło się powodzeniem. Samorząd otrzyma na ten cel z ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 2,5 mln złotych. Jednak szanse na to, by inwestycja rozpoczęła się, jak to początkowo planowano, jeszcze w tym roku, są niemal zerowe.

Dodaj komentarz

Radni gminy Jedwabno, przy jednym głosie wstrzymującym, uznali, że petycja mieszkańców Brajnik, w której domagali się wstrzymania budowy drogi w tej miejscowości, jest bezzasadna. Jak tłumaczył przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Daniel Dunajski, zostały już poniesione zbyt duże nakłady związane z projektowaniem inwestycji, a zaniechanie jej realizacji byłoby stratą dla całej gminy. Argumenty te podziela wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Z dawnego schroniska młodzieżowego na ul. Pasymskiej zostały ruiny. Nie wiadomo, kiedy przestaną szpecić centrum miasta, bo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że roboty prowadzone tam przez inwestora były wykonywane niezgodnie z pozwoleniem na budowę i wstrzymał dalsze prace.

Dodaj komentarz

Umiarkowanym zainteresowaniem cieszył się mobilny punkt szczepień na pl. Juranda. W minioną niedzielę zgłosiło tam ponad 60 osób, które przyjęły jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Organizatorzy są i tak zadowoleni, bo Szczytno wypadło lepiej niż inne miasta regionu, w których odbyły się podobne akcje.

Dodaj komentarz

Pasym rozpoczyna jedną z największych inwestycji w ostatnich latach – budowę nowej oczyszczalni ścieków. Na ten cel miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozyskał rekordowe w regionie dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln złotych. Radość burmistrza Cezarego Łachmańskiego i prezesa spółki Ireneusza Rosika jest tym większa, że już udało się wyłonić wykonawcę zadania.

Dodaj komentarz

Gmina Szczytno, obok ośmiu innych samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, otrzyma dofinansowanie z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na realizację inwestycji. Chodzi o budowę sali sportowej w Wawrochach. Urzędnicy wysłali już kolejne trzy wnioski, szukając na nie dofinansowania, tym razem z „Polskiego Ładu.

Dodaj komentarz

Czy na położonych w centrum Rozóg ulicy i placu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h? Chce tego radny Bruderek, ale nie wszyscy się z nim zgadzają.

Dodaj komentarz

W niedzielę w OSP w Trelkowie wybierano nowe władze. Jeszcze w tym roku dla tej jednostki, kolejnej już w gminie Szczytno, zostanie zakupiony wóz strażacki.

Dodaj komentarz

W niedzielę, w przypadające w tym dniu imieniny Krzysztofa, w wielu parafiach po mszach świętych odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów. Przekazane przez wiernych ofiary zostaną przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Dodaj komentarz

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Gromu. Odcinek gminnej drogi prowadzącej od przejazdu PKP do leśnictwa Grom jeszcze w tym roku zostanie pokryty masą bitumiczną. Pasymski samorząd otrzymał na ten cel 60% dofinansowania z listy rezerwowej w ramach rządowego programu.

Dodaj komentarz

Budowa sieci instalacji sanitarnej w Piasutnie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Długi Borek-Kolonia to inwestycje, które gmina Świętajno zrealizuje jeszcze w tym roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PROW.

Dodaj komentarz

W Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawanych uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dodaj komentarz

Zatrudniony dotychczas w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie Adam Cudak wygrał konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarz gminy Jolanty Drężek uznała, że posiada on odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe dające gwarancję należytego wykonywania zadań przypisanych do tego stanowiska.

Dodaj komentarz

W archiwum Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pasymiu znajdują się bardzo cenne zabytki związane z historią miasta, jego mieszkańców i okolicznych wsi. Najstarsze zachowane rękopisy pochodzą z lat 1650 – 1700. Korzystanie z nich jest jednak praktycznie niemożliwe, ze względu na ich zły stan. Proboszcz parafii ks. Witold Twardzik zamierza ocalić je dla przyszłych pokoleń. Dlatego zorganizował w internecie zbiórkę, do której może się włączyć każdy z nas.

Dodaj komentarz

Ponad 200 tys. zł więcej niż zakładano kosztować będzie gminę Wielbark dowóz zamieszkałych na jej terenie dzieci do przedszkola i szkół.

Dodaj komentarz

Cztery koła gospodyń wiejskich działające na terenie powiatu szczycieńskiego odebrały małe granty w konkursie organizowanym przez samorząd województwa.

Dodaj komentarz

„Pomóż oddaj krew w wakacje” – pod takim hasłem odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana w Wielbarku.

Dodaj komentarz