Czy Szczytno będzie miało nowy produkt turystyczny? Jest na to szansa. Fundacja Tradycji Oręża Polskiego z województwa pomorskiego chce wybudować nad dużym jeziorem obiekt, w którym miałaby się mieścić średniowieczna karczma oraz pomieszczenia służące do prowadzenia warsztatów ukazujących dawne rzemiosła.

Dodaj komentarz

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości postuluje, aby za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub komisji potrącać radnym już nie 5%, jak obecnie, a 20% diety. Projekt uchwały w tej sprawie znajdzie się w porządku najbliższych obrad, ale nie wiadomo, czy uzyska poparcie. Zdania radnych, zarówno na temat intencji autorów uchwały, jak i celowości zwiększania kar za absencje, są podzielone.

Dodaj komentarz

Szpital w Szczytnie ma nowy, dysponujący 39 łóżkami oddział chirurgiczny, a od października działalność rozpocznie tu także Szpitalny Oddział Ratunkowy. - Jego otwarcie oznacza poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu – mówi dyrektor Beata Kostrzewa. Na tym nie koniec inwestycji w placówkę. W najbliższych planach jest budowa bloku operacyjnego, który zostanie połączony z oddziałem chirurgicznym.

Dodaj komentarz

Samorządy powiatu szczycieńskiego otrzymały już od rządu pierwsze transze środków na wypłaty dodatków węglowych. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże, a największe w gminie Szczytno, w samym Szczytnie oraz gminie Wielbark. Rozpatrujący je pracownicy ośrodków pomocy społecznej szacują jednak, że po niedawnych zmianach w ustawie mających na celu „uszczelnienie” systemu wypłat, około 1/3 może nie przejść pozytywnie weryfikacji.

Dodaj komentarz

Miasto rezygnuje z dzierżawy bożonarodzeniowej iluminacji i poprzestanie tylko na własnych jej elementach, nie wykluczając jeszcze ich okrojenia. Pod znakiem zapytania stoi też wynajęcie lodowiska. Wszystko to podyktowane jest koniecznością szukania oszczędności w związku drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Moc atrakcji czekała na uczestników „Festiwalu Dyni”, imprezy, którą gmina Szczytno zorganizowała w minioną sobotę w Olszynach.

Dodaj komentarz

Od 23.00 do 4 rano na terenie gminy Dźwierzuty będzie wyłączone oświetlenie uliczne.

Dodaj komentarz

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Seniora, Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował spotkanie dla „starszej młodzieży”, w którym wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, w tym również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie.

Dodaj komentarz

W sobotę grupa nauczycieli wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Inspiracją do jej zorganizowania był wydany dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Szczytnie przez Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne przewodnik „Turystyczny szlak I wojny światowej w powiecie szczycieńskim”.

Dodaj komentarz

Okrojenie zamówienia na przebudowę drogi do Otola niewiele dało. Także drugi przetarg na wykonanie tego zadania burmistrz Łachmański anulował, bo kwota dwukrotnie przewyższała szacunki. W trzecim postępowaniu szykują się kolejne cięcia planowanych robót.

Dodaj komentarz

Na dwóch działkach położonych nad jeziorem Sasek Wielki w Dąbrowie, letniskowej miejscowości w gminie Dźwierzuty, powstanie „Gminne Obserwatorium Przyrody”. Projekt przewiduje m. in. budowę ambony obserwacyjnej, która umożliwi bezpośrednią obserwację ptaków wodnych żyjących w trzcinowisku jeziora.

Dodaj komentarz

Do dotychczasowych perturbacji doszła kolejna, związana z planowaną budową pumptracka w stolicy gminy.

Dodaj komentarz

- Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu i bardziej motywowana do aktywności obywatelskiej - przekonuje wnioskodawca powołania w Pasymiu Młodzieżowej Rady Gminy, mieszkaniec … Brodnicy.

Dodaj komentarz

Miasto otrzymało 560 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie zrewitalizowanych ruin zamku krzyżackiego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia na potrzeby wystawy stałej, zakup wyposażenia obozowiska rycerskiego oraz wykonanie specjalnej aplikacji ukazującej wirtualną rekonstrukcję pomieszczeń w dawnym zamku.

Dodaj komentarz

Wszystkie dachy obiektów szkolnych i przedszkoli w gminie Szczytno oraz siedziba Urzędu Gminy zostaną pokryte panelami fotowoltaicznymi. To jeden ze sposobów, w jaki samorząd ma zamiar bronić się przed zapowiadanymi podwyżkami cen energii i odpowiedź na apel premiera, który zwrócił się do organów publicznych rządowych i samorządowych o wprowadzenie oszczędności.

Dodaj komentarz

Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z Biblioteką Publiczną w jej filią w Przeździęku Wielki, zorganizował Święto Pieczonego Ziemniaka.

Dodaj komentarz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszynach wspólnie z Kołem Łowieckim „Jeleń” wypuścili kuropatwy.

Dodaj komentarz

Warmińsko-mazurski kurator oświaty zadecyduje, czy Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa w Rozogach zostaną zlikwidowane. Chcą tego wójt i radni, argumentując tym, że od czterech lat nie ma chętnych do nauki w obu placówkach.

Dodaj komentarz

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, sztandarowy projekt samorządu województwa i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, już działa. W pierwszy weekend po otwarciu odwiedziło go ponad 1,5 tys. gości. Oferta edukacyjna jest gotowa, a lokalni przewodnicy turystyczni szlifują oprowadzanie wycieczek. – To jednak nie koniec inwestycji w obiekty kulturalne w regionie – zapewnia marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Warmia i Mazury są głodne kultury – dodaje, prezentując inwestycje za ponad 160 mln zł.