Wicewojewoda Piotr Opaczewski uhonorował pracowników pomocy społecznej statuetkami i medalami w ramach nagrody „Amicus Bonus”.

Rozpoczął się proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości.

19 podmiotów w kraju otrzyma blisko 4,2 mld dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę. Środki zostały przyznane na podstawie rozstrzygniętego konkursu onkologicznego w ramach Funduszu Medycznego.

Rozstrzygnięta ostatnio, VI już edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyniosła rekordowe wsparcie dla gmin po PGR-owskich województwa warmińsko-mazurskiego. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bardzo wysokie bezzwrotne dofinansowanie projektów jednostek samorządu terytorialnego.

Okres kończących się na polach żniw i odbywających się w gminach dożynek to z jednej strony święto plonów, a dla rolników radość i wdzięczność za owoce ich pracę, a z drugiej również plany i obawy, co będzie jutro i w dalszej perspektywie.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższa świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”, które wprowadził w 2016 r.

Ruszył nabór wniosków i potrwa do końca lipca. To kolejne wsparcie dla terenów po dawnych PGR-ach. W III naborze gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały w sumie blisko 320 mln zł na inwestycje bliskie ludziom.

Jak powszechnie wiadomo, sport to zdrowie. Warto zatem dbać o to, by aktywność fizyczną kształtować w młodych ludziach od najmłodszych lat. Wykształcenie odpowiedniego trybu życia oraz zdrowych przyzwyczajeń wśród dzieci i młodzieży ma ogromną wartość. Aby było to możliwe, należy skutecznie poprawiać dostęp do infrastruktury sportowej. Rząd polski wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży oraz szkół, realizując Program Olimpia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznacza ogromne środki na subwencje oświatowe, udziela bezzwrotnego wsparcia po to, aby samorządy mogły realizować określone działania związane z kształceniem.

Obok licznych rządowych programów, które w centrum zainteresowania stawiają polskie rodziny, a więc: Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Maluch+, dofinansowanie do opieki żłobkowej, po raz kolejny organizowany jest konkurs MRiPS „Po pierwsze Rodzina!”

Chcemy budować silną i nowoczesną Polskę na mocnym fundamencie, jakim jest rodzina. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to rodzice najmłodszych dzieci wymagają szczególnego wsparcia państwa w opiece nad ich pociechami. To wsparcie traktujemy jako inwestycję, a nie koszt – powiedział Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Pomoc społeczna jest narzędziem polityki społecznej państwa, mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W obliczu światowego kryzysu energetycznego rząd wdraża kolejną Tarczę Solidarnościową. To konkretne rozwiązania i odczuwalna pomoc. Od 1 stycznia 2023 r. cena energii elektrycznej w Polsce zostanie zamrożona. Dzięki tym działaniom podwyżki nie dotkną większości polskich rodzin.

- Zrywamy dzisiaj, symbolicznie w dniu 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, ostatnie pęta naszej w gruncie rzeczy zależności, naszego uzależnienia od Związku Radzieckiego, a później od Federacji Rosyjskiej - powiedział 17 września br. w czasie uroczystego otwarcia Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Premier Mateusz Morawiecki.

Według stanu na lipiec 1989 roku, w granicach obecnego województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało około 215 jednostek PGR-ów, które obejmowały pół miliona hektarów. To stanowiło około 20 procent powierzchni całego obecnego województwa. Obecny rząd, jako pierwszy zajął się systemowym wsparciem rozwoju terenów popegeerowskich. Obszary dotychczas zaniedbane, dopiero teraz stać na realizację inwestycji tak kluczowych z punktu widzenia mieszkańców, jak: wodociągi i kanalizacje, nowe drogi i świetlice czy cyfryzacja.

Realizacja programów społecznych oraz inwestycyjnych firmowanych przez obecny rząd to wymierne polepszenie sytuacji polskich rodzin oraz radykalne przyspieszenie w dziedzinie inwestycji kluczowych z punktu widzenia mieszkańców naszych małych ojczyzn. Kilka przykładów.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 czerwca br. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. Od trzech dekad strażacy zawodowi z PSP ramię w ramię z ochotnikami z OSP zmagają się z żywiołami i wyjeżdżają do wypadków, ratując ludzkie życie i mienie. W ostatnim okresie na szczególną uwagę i uznanie zasługują działania strażackie w ramach walki z pandemią koronawirusa i wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.