W minioną słoneczną sobotę w wielbarskim GOK-u odbyła się 55. akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK przy OSP w Wielbarku.

55. akcja krwiodawców
Wielbarscy krwiodawcy znów nie zawiedli

Wielbarscy krwiodawcy znów nie zawiedli. Podczas sobotniej akcji poboru krwi oddali prawie 16 litrów tego niezastąpionego leku. Zbierano również monety 1,2,5-groszowe w ramach akcji „Gorączka złota”. Oprócz pozyskania środków na kolonie, działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin ma ona także wymiar społeczny, ponieważ promuje ideę wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Podczas sobotniej akcji poboru krwi każdy krwiodawca otrzymał upominki przekazane przez RCKiK w Olsztynie.

17 września br. podczas X Festiwalu Grzybów „Grzybowanie 2017”, który odbył się na Stadionie Leśnym, Klub HDK PCK wraz z OSP w Wielbarku przygotował stoisko promocyjne dotyczące m.in. propagowania idei honorowego oddawania krwi. Dorośli, dzieci i młodzież mogli wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

W piątek 17 listopada br. odbędzie uroczystość z okazji 10-lecia powstania wielbarskiego Klubu HDK, na której zostanie podsumowana jego działalność oraz będą wręczone nagrody i odznaczenia.

(m)