W miniony piątek w Zimnej Wodzie odbył się wieczór poetycki oraz wernisaż Międzynarodowej Wystawy z cyklu „Magia papieru”. W spotkaniu uczestniczyli także artyści z powiatu szczycieńskiego.

Artystycznie w Zimnej Wodzie

Spotkanie zorganizowane przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórcze Zimna Woda oraz sołtysa Zimnej Wody odbyło się w sali wystawowej przy kościele św. Huberta. Przedsięwzięcie składało się z części literackiej, podczas której swoją twórczość prezentowali poeci i prozaicy oraz wystawy prac plastycznych. W Zimnej Wodzie nie zabrakło reprezentantów powiatu szczycieńskiego. Byli nimi: poeta Roman Maciejewski – Varga oraz malarze Weronika Tadaj – Królikiewicz i Grzegorz Adamiak. - Duże wrażenie robiło to, że cała sala była wypełniona. To niezwykłe, biorąc pod uwagę, że spotkanie zorganizowano przecież w tak małej miejscowości – mówi Roman Maciejewski – Varga. Podczas imprezy można było podziwiać prace nie tylko artystów z Polski, ale także z Japonii i Ukrainy.

(kee)