Szkoła Podstawowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie po raz pierwszy włączyły się do akcji bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Do tej szlachetnej rywalizacji stanęło 86 uczniów.

Bili rekord w pierwszej pomocy
Dzięki akcji dzieci mogły nauczyć się zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy

Bicie rekordu odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest wspólne promowanie nauki pierwszej pomocy. Akcję od 2013 roku organizuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szkoła Podstawowa w Świętajnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie przyłączyli się do niej pierwszy raz.

W samo południe w sali gimnastycznej placówki rekord biło 86 uczniów. Resuscytację prowadzili na fantomach wypożyczonych w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Było bardzo dużo emocji oraz rywalizacji pomiędzy klasami.

30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy to wciąż obowiązująca w Polsce norma ratowania życia. W zachodniej Europie w kampaniach informacyjnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy świadomie rezygnuje się z wdechów, by maksymalnie uprościć procedurę. Bo tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim jest decyzja o podjęciu działania, a następnie znalezienie odpowiedniego miejsca i miarowe – nie za szybkie – jego uciskanie.

KG