Rozpoczęła się realizacja inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia frontu działki, na której zlokalizowany jest cmentarz komunalny w Pasymiu.

Budują ogrodzenie cmentarza
Wybudowanie ogrodzenia cmentarza będzie kosztować ponad 70 tys. zł

Łącznie zostanie powstanie 128 m ogrodzenia. Odnowienia doczeka się też brama wjazdowa i bramka wejściowa. Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie ogrodzenia, na ten cel zostało przeznaczonych z budżetu gminy Pasym 73 050 zł brutto. Prace budowlane mają się zakończyć 20 października 2017 roku.

(g)