Blisko 13% ubiegłorocznych wydatków gmina Szczytno przekazała na inwestycje. - Wynik nie jest rewelacyjny, ale mamy za to znakomity start do pozyskiwania środków unijnych w tym i następnych latach - zauważa wójt Sławomir Wojciechowski.

Samorządowcy gminy Szczytno podsumowali jej ubiegłoroczne dochody i wydatki. W wynoszących 19,2 mln zł dochodach bardzo wysoki, w porównaniu do innych samorządów, współczynnik stanowią dochody własne - 36,2%. Na połowę z nich złożyły się podatki od nieruchomości, w tym aż 1 mln zł od największego płatnika - Agencji Mienia Wojskowego, zarządzającej lotniskiem w Szymanach.

W wydatkach dominowały zadania związane z oświatą (35,8%). Wójt Wojciechowski z satysfakcją podkreśla, że w pełni udało się je sfinansować w ramach otrzymanej subwencji. -Gmina nie musiała dokładać nic z własnych środków, a jeszcze sześć lat temu, kiedy obejmowałem stanowisko wójta, wydatki oświatowe stanowiły blisko 60% naszych wszystkich wydatków - podkreśla Wojciechowski. Z budżetu gminy sfinansowano natomiast inwestycje oświatowe. Za 76 tys. zł rozbudowano świetlicę przy szkole w Trelkowie i opracowano dokumentacje pod rozbudowy zespołów szkół w Szymanach i Olszynach. Przy tych ostatnich powstaną kompleksy żywieniowe, biblioteki i sale gimnastyczne.

Budżet bez rewelacji

Ogółem na ubiegłoroczne inwestycje gmina wydała 2,5 mln zł (13% wszystkich wydatków). Największe dotyczyły budowy stacji uzdatniania wody na Kamionku (516 tys. zł) i sieci wodociągowej w Gawrzyjałkach, Lipowcu, Wawrochach, Jęczniku, Zielonce, Czarkowym Grądzie i Korpelach (507 tys. zł). Sporo środków poszło też na zadania drogowe, najwięcej na przebudowę fragmentu drogi Olszyny - Wawrochy (0,5 mln zł) i chodnika w Rudce (0,3 mln zł). Sporządzono również dokumentacje na planowane przebudowy odcinka drogi krajowej w Szymanach (100 tys. zł) oraz dróg Rudka - Małdaniec i Wały - Piecuchy (75 tys. zł). Głównymi inwestorami tych robót będą GDDKiA oraz starostwo powiatowe. Za 24 tys. zł wybudowano chodnik i zatokę postojową w Romanach. Blisko ćwierć miliona złotych kosztowały nowe linie oświetleniowe w Olszynach, Lemanach, Nowym Gizewie i Sasku Wielkim, a za 22 tys. zł wykonano dokumentacje techniczne na kontynuację tego zadania w Płozach, Wałach, Gawrzyjałce, Rudce, Lipowcu, Leśnym Dworze, Marksewie, Romanach, Janowie, Jęczniku, Sedańsku, Młyńsku, Trelkówku, Nowym Gizewie, Dębówku i Trelkowie. Na potrzeby urzędu i jednostek budżetowych zakupiono sprzęt komputerowy (74 tys. zł) oraz fiata pandę (25 tys. zł). Sporo środków skierowano na remonty (800 tys. zł), głównie dróg i obiektów oświatowych. Swój stan techniczny poprawiły szkoły w Romanach, Rudce, Gawrzyjałkach, Wawrochach i Lipowcu.

W porównaniu do lat poprzednich inwestycje realizowano wyłącznie ze środków własnych. - Nie było możliwości korzystania z funduszy unijnych, dlatego robiliśmy tylko to, co było konieczne - mówi wójt Wojciechowski. Jako jedna z nielicznych gmina Szczytno nie dość, że na koniec 2006 roku nie była obciążona zadłużeniem, to jeszcze mogła się pochwalić nadwyżką budżetową w wysokości 1,3 mln zł. - Mamy już te środki wpisane jako wkład własny w tegoroczne zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych - tłumaczy wójt i dodaje, że w ostatnich tygodniach zostały rozstrzygnięte przetargi na kwotę przekraczającą 6 mln zł.

(olan)