Stowarzyszenie mające na celu promocję i rozwój gminy Wielbark ma się zawiązać w środę 15 stycznia.

Inicjatorami pomysłu są przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kimbar i dyrektor SP w Wielbarku, radny powiatowy Jarosław Matłach.

- Chcielibyśmy rozpropagować naszą gminę, ściągnąć tu więcej turystów i inwestorów - mówi przewodniczący Kimbar. - Do tego potrzebne jest większe zaangażowanie miejscowej społeczności i ludzi z zewnątrz.

A w okolicach Wielbarka spotkać można wiele znanych postaci. Na polowania przyjeżdża tu m.in. Paweł Janas, trener piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Sam przejawiał wolę współpracy z naszą gminą, fundując sprzęt do tenisa i piłki nożnej, ale tak naprawdę nie miał kto jego chęci zagospodarować - ubolewa Andrzej Kimbar i liczy, że sytuacja się odmieni.

Do zarejestrowania stowarzyszenia potrzeba minimum 15 osób. Inicjatorzy jego powołania liczą m.in. na udział osób, którym nie udało się zdobyć mandatu radnego, a które mają wizję rozwoju gminy i chcą się podzielić swymi pomysłami.

Żadnych ograniczeń nie ma, każdy może przyjść - zachęca przewodniczący Kimbar.

Spotkanie założycielskie odbędzie się 15 stycznia.

(o)

2003.01.15