Jak odzyskać VAT

Ponieważ ulga budowlana to już stara historia, a do historii najnowszej przeszła w tym roku ulga remontowa, nie pozostaje nam nic innego jak tylko brać, co jeszcze jest do wzięcia, czyli odzyskać część VAT-u od wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe.

Co w prawie piszczy

DLA KOGO ZWROT

1 stycznia weszła w życie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. 2005 Nr 177, poz.1468), ważna bardzo dla wszystkich, którzy w okresie od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 ponieśli i zamierzają ponieść wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po naszym wejściu do Unii wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%. Aby na zwrot VAT się załapać, trzeba spełnić łącznie kilka warunków, ale są one jak najbardziej do przejścia.

Po pierwsze - poniesione wydatki muszą być związane z budową, rozbudową, nadbudową domu lub remontem domu albo mieszkania; po drugie - na ich potwierdzenie koniecznie musimy mieć faktury VAT; po trzecie - niezbędne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. mamy działkę budowlaną, na której chcemy postawić dom, to teraz możemy już odzyskać VAT za kupiony żwir i piasek) albo tytuł prawny do budynku lub mieszkania.

Jeżeli spełniamy powyższe warunki, to możemy przejść do sedna sprawy.

ILE MOŻNA DOSTAĆ

Pamiętajmy, że zwrot VAT jest limitowany, a wysokość zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu zależy od tego, czy nasza inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, czy też nie oraz czy korzystaliśmy w latach 2004 - 2005 z ulg mieszkaniowych (ulgi mieszkaniowe to np. istniejąca jeszcze w 2004 r. tzw. duża ulga budowlana i ulga remontowa za lata 2003-2005).

Jak widać, do dyspozycji mamy cztery warianty odpowiedzi, a każdy z nich to inna wysokość limitu:

- osoby, które budują dom i nie korzystały z ulg mieszkaniowych mogą otrzymać 68,18% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturach, nie więcej niż 12,295% wartości 70-metrowego mieszkania, czyli 20,5 tys. zł (wg ceny metra kwadratowego podawanej przez GUS, aktualnie 2388 zł/m2),

- osoby, które budują dom i korzystały z ulg mieszkaniowych mogą otrzymać 55,23% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturach (wcześniej odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych), nie więcej niż 16,6 tys. zł,

- osoby, które remontują i nie korzystały z ulg mieszkaniowych mogą otrzymać 68,18% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturach, nie więcej niż 8,8 tys. zł,

- osoby, które remontują i korzystały z ulg mieszkaniowych mogą otrzymać 55,23% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturach (wcześniej odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych), nie więcej niż 7,1 tys. zł.

Do dyspozycji mamy jeden limit na osobę stanu wolnego lub jeden limit na małżeństwo, niezależnie od tego, ile razy będziemy składali wniosek o zwrot VAT - bo możemy to robić raz w roku, albo po zakończeniu całej inwestycji. Z tym, że oczywiście kwota przysługującego jeszcze limitu jest pomniejszana o kolejny otrzymany zwrot - aż do jego wyczerpania.

Nie zapomnijmy, że ustawa dotyczy wydatków poniesionych do końca 2007 roku, a wniosek o zwrot VAT może być złożony nie później niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji, tak więc ostatni należy złożyć do 30 czerwca 2008 roku. I sprawa całkowicie priorytetowa dla tych, którzy zakończyli inwestycje przed dniem wejścia ustawy w życie, czyli przed 1 stycznia 2006 - jeżeli posiadają odpowiednie dokumenty i faktury, muszą złożyć wniosek do 30 czerwca tego roku! A ci, którzy budują się teraz, niech już skrupulatnie zbierają rachunki.

SKŁADAMY WNIOSEK

Po przebrnięciu przez powyższy fragment, w którym najbardziej romantycznym słowem była - ulga - teraz pozostaje już tylko wystąpić z wnioskiem i czekać na pieniądze, czyli teoretycznie sama przyjemność.

Zwrot VAT następuje na wniosek, złożony w urzędzie skarbowym w miejscu naszego zamieszkania. Wzór dostępny jest w urzędach skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Do wniosku trzeba dołączyć kopie: pozwolenia na budowę (w przypadku budowy), potwierdzenie tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego (w przypadku remontu).

Wniosek i załączniki są wolne od opłaty skarbowej. Urząd Skarbowy wyda decyzję w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. A my w tym czasie pomyślimy, co by tu sobie jeszcze odliczyć.

Beata Koralewska

2006.03.29