Chwile wspólnej rodzinnej modlitwy przy figurce Matki Bożej Fatimskiej przeżywają klonowscy parafianie. Figurka nawiedza domy już od czterech miesięcy. Obecnie jest u mieszkańców Orzeszek.

Czczą kult Maryjny
Halina i Zdzisław Gawryszewscy wierzą, że ich modlitwy do Matki Boskiej zostaną wysłuchane

Z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich i w 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie parafia Klon postanowiła uczcić kult Maryjny. Zainteresowani mieszkańcy goszczą w swoich domach przez jedną dobę figurkę Maryi przywiezioną z Fatimy i tam poświęconą. Ten czas wykorzystują na modlitwy we własnych intencjach. Niektórzy zapraszają do uczestnictwa w nich także bliższą i dalszą rodzinę. Państwo Halina i Zdzisław Gawryszewscy z parafii Lipowiec z tej okazji przyjechali do córki w Starych Czajkach. - Nasze modlitwy do Matki Bożej na pewno zostaną wysłuchane - wierzą państwo Gawryszewscy. - Każdy z nas ma prośby, które do Niej kieruje.

Ksiądz Krzysztof Salamon cieszy się z postawy parafian i przywołuje słowa Matki Bożej z objawień Gietrzwałdzkich: - Nie smućcie się, ja zawsze będę przy was.

Figurka gościła już w domach mieszkańców Nowych i Starych Czajek, Zielonego, Kiliman, Kiełbas, Radostowa i Orzeszek.

AK