Trwa II, decydujący etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, a III miejsce – 1 tys. złotych. W tym tygodniu prezentujemy kolejnych finalistów. Są nimi sołtysi z gminy Rozogi: Czesław Lis z Dąbrów i Leszek Samsel z Orzeszek.

CZESŁAW LIS (Dąbrowy I)

Czesław Lis, Leszek SamselSołtysem jest drugą kadencję. Pierwszej, kilkanaście lat temu nie dokończył, bo został odwołany. Powodem było to, że aktywnie włączył się w działania zmierzające do przyłączenia sołectwa do województwa mazowieckiego. Zorganizowane wówczas referendum zakończyło się klęską zwolenników tego rozwiązania i w konsekwencji odwołaniem sołtysa. Czesław Lis dziś nie żałuje swoich ówczesnych działań. - Z Dąbrów mamy bliżej do Myszyńca niż do Szczytna. Poza tym, przeszlibyśmy z najbiedniejszego województwa do najbogatszego – uzasadnia.

- Dziś wiele osób mówi mi, że miałem rację – dodaje sołtys. Sprawy samorządu są mu bardzo bliskie. Od 1990 r. aktywnie w nim działa. Kiedy nie pełnił funkcji sołtysa, był radnym gminy Rozogi. Jest zwolennikiem funduszu sołeckiego, który w tym samorządzie funkcjonuje od niedawana. W bieżącej kadencji, dzięki pochodzącym z niego środkom, wybudowano w Dąbrowach plac zabaw dla dzieci. Obecnie powstaje również gminna droga dojazdowa. W planach na przyszły rok jest doposażenie placu zabaw. Czesław Lis ma 67 lat. Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i trzy wnuczki. Jest emerytowanym rolnikiem, ale nadal pomaga dzieciom w prowadzeniu gospodarstwa.

LESZEK SAMSEL (Orzeszki)

Sołtysem jest pierwszą kadencję. Ma 44 lata. Żonaty, dwie córki w wieku 12 i 16 lat. Z Orzeszkami związany od urodzenia. Pracuje w firmie JBB w Łysych. W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego w Orzeszkach na placu przy świetlicy powstanie altana służąca mieszkańcom do spotkań w okresie letnim. Sołectwo ubiega się również o środki z Urzędu Marszałkowskiego z tzw. małych grantów. Wniosek złożony w ubiegłym roku nie zakwalifikował się do dofinansowania, ale został ponowiony. Za pozyskane środki mieszkańcy chcą urządzić miejsce spotkań – zakupić m.in. ławeczki oraz lampę solarna. Sołtys ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rozogach. Dzięki temu świetlica w Orzeszkach tętni życiem. Niedawno rodzice zaangażowali się w projekt, w ramach którego pozyskali grant na organizację wycieczki. Co roku w sołectwie organizowane są choinki, a także zajęcia dla najmłodszych w okresie ferii i wakacji. Niebawem będą się tu odbywały zajęcia modelarskie w ramach projektu „100 modeli na 100-lecie niepodległości”. Sołtys zapowiada również inaugurację cyklu szkoleń komputerowych i uruchomienie pracowni multimedialnej. - Choć nasze sołectwo jest małe, to dużo się w nim dzieje – podsumowuje Leszek Samsel.

(ew)