Gmina Szczytno jak co roku włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tym razem połączono ją z otwarciem nowej siedziby biblioteki w Kamionku.

Czytały wieszcza w nowej siedzibie
Wśród czytających „Ballady i romanse” były pisarka Małgorzata Manelska i dyrektor PUP Beata Januszczyk

W sobotę, 3 września, oficjalnie otwarto nową siedzibę biblioteki w Kamionku, która mieści się w budynku niedawno oddanej do użytku świetlicy wiejskiej.

Uroczystości z udziałem mieszkańców i władz gminy towarzyszyła ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. W programie tegorocznej, jedenastej już edycji Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Do wspólnego czytania „Świtezianki”, „Romantyczności”, „Do Przyjaciół” czy „Pani Twardowskiej” przyłączyli się zaproszeni goście, wśród których byli m. in. dyrektor PUP w Szczytnie Beata Januszczyk i autorka książek Małgorzata Manelska. Dzieła polskiego wieszcza czytały też wicewójt Ewa Zawrotna, skarbnik gminy Jolanta Godlewska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Małgorzata Walas i radna Małgorzata Antosiak.

(w)

Po przecięciu wstęgi do biblioteki, uczestniczki uroczystości przystąpiły do czytania dzieł wieszcza