Trzydziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2 wyjedzie w przyszłym roku szkolnym na miesięczne praktyki do Wielkiej Brytanii. Stanie się to możliwe dzięki pozyskaniu 95 tys. euro w ramach programu „Leonardo da Vinci”.

Do Anglii po naukę

Program „Leonardo da Vinci” kierowany do młodzieży i studentów obejmuje praktyki oraz staże zawodowe. Jego celem jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, nauka języków obcych, a także nabywanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach Europy. Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie o udział w programie starał się już kilka razy. Udało się to wreszcie za trzecim podejściem.

- Bardzo się cieszymy, bo zale ży nam na wysokim poziomie kształcenia zawodowego – mówi Danuta Maroszek, dyrektor ZS nr 2.

Na miesięczne praktyki w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku szkolnym pojedzie 30 uczniów wraz z dwoma nauczycielami. Wcześniej młodzież, wyłoniona do udziału w programie w drodze naboru, weźmie udział w kursie języka angielskiego o profilu zawodowym.

- Na miejscu uczniowie będą mieli opiekuna, a zamieszkają u brytyjskich rodzin. W ramach praktyk przewidziane są również wycieczki oraz zwiedzanie ciekawych miejsc – wylicza dyrektor Maroszek. Na realizację przedsięwzięcia szkoła pozyskała 95 tys. euro. Całość pochodzi ze środków unijnych.

(kee)