Czternaścioro uczniów z terenu gminy Szczytno otrzymało nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w nauce. Wręczając je, wójt Sławomir Wojciechowski nie tylko gratulował prymusom oraz ich rodzicom, ale także dziękował nauczycielom za wkład w uzyskiwane przez dzieci wyniki.

Nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów z terenu gminy Szczytno przyznawane są co semestr w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętego przez radę w 2005 roku. Warunkiem ich otrzymania jest średnia ocen wynosząca co najmniej 5,4. Mimo tak wysoko zawieszonej poprzeczki, w gminie zdolnych uczniów nie brakuje. W piątek 4 maja ci najlepsi odebrali z rąk wójta Sławomira Wojciechowskiego nagrody w kwocie 380 złotych. Rodzice oraz nauczyciele dzieci dostali także specjalne listy gratulacyjne.

- Żeby uzyskać tak wysoką średnią, trzeba się naprawdę napracować - nie szczędził młodym mieszkańcom gminy słów uznania wójt.

Docenieni prymusi

Podkreślił jednocześnie, że sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez udziału nauczycieli, którzy wkładają niemały wysiłek w przekazywanie im potrzebnej wiedzy.

Nagrodzeni uczniowie: Sebastian Bazydło (SP w Olszynach), Monika Puszko (SP nr 3), Aleksandra Stolarczyk (SP nr 3), Katarzyna Szczepanek (SP w Lipowcu), Monika Szydlik (SP w Lipowcu), Aleksandra Brzdonkiewicz (Gimnazjum nr 1), Sylwia Krupińska (Gimnazjum w Szymanach), Katarzyna Pierzchała (Gimnazjum w Szymanach), Monika Pierzchała (Gimnazjum w Szymanach), Magdalena Anna Prusik (Gimnazjum w Szymanach), Bartłomiej Ruszczyk (Gimnazjum w Lipowcu), Sabina Rykowska (Gimnazjum w Lipowcu), Agnieszka Wnuk (Gimnazjum w Szymanach), Ewa Wnuk (Gimnazjum w Szymanach).

(łuk)