Mszą świętą w kościele w Klonie zainaugurowano tegoroczne obchody Dnia Patriotyzmu

Dzień Patriotyzmu
Po mszy złożono kwiaty na grobie powstańca styczniowego Jakuba Pałaszewskiego

Po mszy złożono kwiaty na grobie powstańca styczniowego Jakuba Pałaszewskiego. Dalszą część uroczystości zaplanowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie. Po części artystycznej w wykonaniu tutejszych uczniów, a także z Zespołu Szkół w Rozogach oraz zespołu Klonowskie Kurpsianki odbył się panel dyskusyjny poświęcony roli lasu i jego wpływowi na życie mieszkańców. Była to druga edycja Dnia Patriotyzmu w Klonie. Pomysłodawcą jest proboszcz parafii Klon ks. dr Krzysztof Salamon. Patronat nad tegorocznym Dniem Patriotyzmu objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Organizatorami byli Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klonie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie, Zespół Szkół w Rozogach i GOK w Rozogach.

(r)