Pod hasłem „Dzień radości życia” w Szkole Podstawowej w Klonie zorganizowano Dni Rodziny. Liczne atrakcje cieszyły zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dzień radości życia
Podczas imprezy nie zabrakło zmagań sportowych

Na Dni Rodziny do szkoły w Klonie przybyli przedstawiciele instytucji, z którymi od lat ona współpracuje: Nadleśnictwa Spychowo, jednostki wojskowej w Lipowcu, Koła Myśliwskiego „Żbik”, Zespołu Szkół Leśnych z Rucianego-Nidy, Stowarzyszenia Zielona Alternatywa z Faryn, Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach, policji oraz straży. Nie zabrakło też wójta gminy Rozogi Zbigniewa Kudrzyckiego oraz oczywiście rodziców i dzieci. - Bardzo cenię sobie współpracę środowiskową oraz ludzi, którzy mają zainteresowania i potrafią poświęcić swój czas dla wszechstronnego rozwoju dzieci – podkreśla dyrektor szkoły w Klonie Marzena Błaszczak.

Każdy z przybyłych gości przygotował jakąś atrakcję dla dzieci. Było strzelanie z łuku, z wojskowego pistoletu elektronicznego, możliwość zwiedzenia samochodu strażackiego, gra w szachy, pogadanka z policjantami o bezpieczeństwie w czasie wakacji, wykonywanie prac plastycznych z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy. Odbyły się też liczne konkurencje sprawnościowe, w których dzieci bardzo dobrze sobie radziły. Wielką atrakcją była ogromna pompowana zjeżdżalnia. Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy. Nie zabrakło również pyszności przygotowanych przez rodziców. Uwieńczeniem imprezy było wspólne ognisko. Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie, parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klonie oraz jedna z olsztyńskich firm ubezpieczeniowych.

AK