Zapadł wyrok wobec Macieja W., wykładowcy Wyższej Szkoły Policji, który blisko dwa lata temu podczas zajęć na strzelnicy postrzelił dwoje słuchaczy. Sąd Rejonowy w Szczytnie uznał go winnym, ale warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres jednego roku tytułem próby.

Finał sprawy postrzelenia słuchaczy
Do wypadku na strzelnicy WSPol doszło w maju 2019 r. Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Przypomnijmy. 20 maja 2019 r. na strzelnicy Wyższej Szkoły Policji doszło do postrzelenia dwojga słuchaczy. Tego dnia wykładowca uczelni Maciej W., jako instruktor szkolenia odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników obiektu, prowadził zajęcia strzeleckie z funkcjonariuszami kursu podstawowego. Według ustaleń prokuratora, mężczyzna nie dopełnił wówczas swoich obowiązków, ponieważ wbrew przepisom posługiwał się w trakcie ćwiczeń naładowaną bronią palną z podłączonym magazynkiem i ostrą amunicją. Ponadto oddał strzał w kierunku dziewiętnastoosobowej grupy uczestników zajęć, raniąc nieumyślnie dwoje z nich – kobietę w biodro, mężczyznę w brzuch. Poszkodowani na skutek postrzału doznali obrażeń naruszających czynności ciała na okres powyżej 7 dni. W ocenie prokuratora, Maciej W. swoim zachowaniem, także nieumyślnie, naraził jedną z kursantek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wykładowca, przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia.

We wtorek 26 stycznia przed Sądem Rejonowym w Szczytnie odbyło się posiedzenie przygotowawcze. W jego trakcie obrońca Macieja W. wniósł o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozważenia warunkowego umorzenia postępowania na okres jednego roku tytułem próby. Do tego wniosku przychylił się pełnomocnik dwojga oskarżycieli posiłkowych, a także prokurator, wnosząc jednak, aby okres próby określić na dwa lata. W związku z tym jeszcze tego samego dnia Sąd Rejonowy w Szczytnie ogłosił wyrok w tej sprawie. Uznał Macieja W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres jednego roku tytułem próby. W tym samym wyroku sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz dwojga postrzelonych słuchaczy po 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również po 3 tys. zł tytułem poniesionych przez nich kosztów postępowania. - Sąd, podając ustne motywy wyroku, zwrócił uwagę na to, że oskarżony nigdy wcześniej nie był karany, miał pozytywną opinię służbową i pojednał się z pokrzywdzonymi – informuje sędzia Olgierd Dąbrowski – Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dodaje, że zadośćuczynienie na rzecz oskarżycieli posiłkowych zostało orzeczone zgodnie z ustaleniami ugody zawartej w mediacji. Ponadto 17 pokrzywdzonych uczestników zajęć strzeleckich cofnęło wniosek o ściganie oskarżonego. Wyrok nie jest prawomocny.

(kee)