Halina Jaśniewicz z Lipnik i Elżbieta Pałasz z Jedwabna to kolejne finalistki Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i Starostwo Powiatowe. Sołectwo, którego reprezentant zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych.

Zasady naszego Plebiscytu są proste. W drugim etapie czytelnicy wybierają zwycięzcę spośród finałowej piętnastki sołtysów. Głosować można za pomocą zamieszczanych w kolejnych wydaniach „Kurka” kuponów. Ważne są tylko te wycięte z naszej gazety i dostarczone nam do redakcji. UWAGA! Głosy oddane w pierwszym etapie Plebiscytu nie sumują się z tymi z etapu drugiego.

W tym tygodniu prezentujemy kolejne finalistki, tym razem z gminy Jedwabno.

HALINA JAŚNIEWICZ (Lipniki)

Halina Jaśniewicz, Elżbieta PałaszFunkcję sołtysa sprawuje drugą kadencję. W Lipnikach mieszka od 1974 r., kiedy to sprowadziła się tu z Mikołajek. Od kilku lat jest na emeryturze, wcześniej pracowała w sklepie. Obecnie prowadzi wraz z mężem małe gospodarstwo. Państwo Jaśniewiczowie wychowali troje dzieci. Sołtys aktywnie działa w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Od początku na sercu leży jej dbałość o estetykę wsi. Wraz z mieszkańcami ma na tym polu znaczący sukces. W 2016 r. Lipniki zajęły I miejsce w konkursie „Czysta zagroda, estetyczna wieś” w kategorii miejscowości popegeerowskich. W ubiegłym roku zakończyła się długo oczekiwana przez miejscowych przebudowa odcinka drogi gminnej. Starą nawierzchnię wykonaną z pamiętających czasy PGR-u płyt betonowych zastąpił asfalt.

W wolnych chwilach pani Halina czyta książki. Bardzo lubi też towarzystwo zwierząt. Wiosną i latem relaksuje się, pracując w ogrodzie. Jej hobby to także podróżowanie i pielgrzymki.

ELŻBIETA PAŁASZ (Jedwabno)

Sołtysem jest pierwszą kadencję. Urodziła się w Szczytnie, ale większość swojego życia spędziła w Jedwabnie. Rodzinne korzenie sołtys sięgają Małopolski, skąd pochodził jej ojciec. Pani Elżbieta od 38 lat jest mężatką. Mąż Jerzy przez wiele lat był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, obecnie jest już na emeryturze. Z kolei pani Elżbieta pozostaje aktywna zawodowo, pracując jako pielęgniarka w Przychodni Lekarskiej „Wamed” w Jedwabnie. Wraz z małżonkiem wychowała jednego syna. Doczekali się też trojga wnucząt. Jednym z celów, które postawiła sobie sołtys na początku kadencji, jest poprawa estetyki Jedwabna, w szczególności parku położonego w centrum miejscowości i będącego jej wizytówką. Niebawem ma w nim powstać zadaszone scena służąca do organizacji imprez plenerowych.

(ew)