Orlen Reklama Top

Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce premiowane jest kwotą 2 tysięcy, a III – 1 tys. złotych. W tym tygodniu prezentujemy parę kolejnych finalistów. Są nimi sołtysi z gminy Jedwabno – Halina Jaśniewicz z Lipnik i Piotr Bera z Dłużka.

HALINA JAŚNIEWICZ (Lipniki)

Halina Jaśniewicz, Piotr BeraSołtysem jest pierwszą kadencję. Do Lipnik sprowadziła się w 1974 r. z Mikołajek. Pracowała w sklepie, od trzech lat jest już na emeryturze. Wraz z mężem wychowała troje dzieci. Oprócz pełnienia funkcji sołtysa, znajduje czas na działalność w miejscowym kole gospodyń. W ubiegłym roku w Lipnikach udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono nowe oświetlenie, a także doprowadzono prąd do wiaty na wiejskim placu oraz do lokalu, w którym siedzibę ma koło gospodyń. Z pozostałych środków mieszkańcy chcą wybudować na placu WC, aby podczas organizowanych tu imprez nie trzeba było wynajmować kabin. Sołtys od początku duży nacisk kładzie na estetykę miejscowości. -

Cieszy mnie każda drobna rzecz, która pomaga nam zerwać z wizerunkiem popegeerowskiej wsi – mówi pani Halina. Dodaje, że osoby z zewnątrz zaczynają dostrzegać, jak wiele zmieniło się w Lipnikach na plus. W najbliższym czasie sołtys planuje prace związane z poprawą funkcjonalności wiejskiej świetlicy. Sołectwo złożyło wniosek o dofinansowanie mającego tam powstać „tarasu pod Lipą” oraz wyremontować wejście. Jeszcze do niedawna ogromną bolączką mieszkańców był stan wyłożonej starymi betonowymi płytami drogi prowadzącej do wsi. W ubiegłym roku gmina zaczęła jej gruntowny remont. Powstał już nowy, asfaltowy odcinek. Wkrótce remontu doczeka się również fragment przejęty niedawno przez samorząd od lasów.

Pani Halina interesuje się ogrodnictwem, jest wielbicielką kwiatów i drzew. W wolnych chwilach dużo czyta.

PIOTR BERA (Dłużek)

Funkcję sołtysa pełni pierwszą kadencję. Pochodzi z Działdowa, przez 23 lata mieszkał w Niemczech, gdzie pracował jako asystent socjalny. Do Dłużka na dobre sprowadził się sześć lat temu. Udało mu się znacząco poprawić estetykę wsi, zwłaszcza terenu nad jeziorem. Zainstalowano tam nowe oświetlenie, pojawiły się ławki oraz kosze na śmieci. W ubiegłym roku powstała nowa plaża i kładka, która została wybudowana dzięki wsparciu sponsora oraz gminy Jedwabno. W planach sołtysa jest postawienie drugiej wiaty służącej jako miejsce spotkań mieszkańców. - Dłużek staje się coraz piękniejszy – nie kryje dumy. Pan Piotr udziela się aktywnie nie tylko w swoim sołectwie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem odbywającej się już od trzech lat w Jedwabnie gali boksu. Oprócz tego dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi treningi szachowe, a także był współorganizatorem Szachowych Mistrzostw Jedwabna. Za swoje zaangażowanie na niwie sportowej w tym roku redakcja „Kurka Mazurskiego” przyznała mu tytuł „Człowieka Sportu”. Jako wolontariusz sołtys pomaga przy przygotowaniu imprez w całej gminie, współpracując z młodzieżą z Szuci i Lipnik.

(kee)