Żołnierze i pracownicy cywilni Jednostki Wojskowej w Lipowcu po raz pierwszy obchodzili swoje własne święto, mające bezpośredni związek z tym, co wojskowi nazywają miejscem zakwaterowania, a cywile - położeniem.

Jednostka z herbem

Specjalnym rozkazem Ministra Obrony Narodowej 8. batalion radiotechniczny w Lipowcu, dla podkreślenia związków żołnierzy z mieszkańcami naszej ziemi, otrzymał zaszczytną nazwę wyróżniającą - "szczycieński". Odtąd formacja ta będzie nosić nazwę "Szczycieński 8. Batalion Radiotechniczny w Lipowcu".

Dzień 7 października wybrano na uroczystość nieprzypadkowo, bo na pamiątkę faktu, że dokładnie 30 lat temu (7 X 1975 r.) z powstałej jeszcze w latach 50. kompanii radiotechnicznej podległej pułkowi w Warszawie utworzono samodzielną jednostkę nr 2031 w Lipowcu. Żołnierze, jak i jej pracownicy cywilni w głównej mierze wywodzili się i wywodzą z ziemi szczycieńskiej.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem dla żołnierzy z Lipowca, podkreślającym łączność z ziemią szczycieńską, było uroczyste nadanie przywileju posiadania sztandaru, na którym władze miasta zgodziły się umieścić herb Szczytna.

Marek J. Plitt

2005.10.12