Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie ma swego patrona – Jerzego Lanca. Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przybyła mieszkająca

w Niemczech jego rodzina, w tym syn Jerzy.

Jerzy Lanc patronem domu samopomocy

Ceremonia nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Piasutnie, która odbyła się w minioną sobotę, miała bardzo uroczysty charakter. Patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa, a wśród zaproszonych gości oprócz najbliższej rodziny znalazły się osoby reprezentujące środowisko naukowe.

Decyzję o wyborze patrona podjęła Rada Powiatu. Jerzy Lanc był działaczem społeczno-oświatowym, kierownikiem pierwszej szkoły polskiej na Mazurach, czynnej w latach 1931-1932.

- Jego poświęcenie i determinacja nie może zostać zapomniana. Pamięć o nim zawsze będzie obecna w sercach społeczności powiatu oraz Warmii i Mazur – napisał w uzasadnieniu decyzji starosta Jarosław Matłach.

Uroczystości rozpoczęto od wizyty w pobliskim Łęgu, gdzie działała kierowana przez Lanca szkoła.

Po powrocie do Piasutna nastąpił główny punkt programu – odsłonięcie tablicy pamiątkowej znajdującej się przy wejściu do budynku ŚDS. Dokonali tego Jerzy Lanz wraz z kuzynem Rudolfem Lancem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie, jak mówił jego kierownik Andrzej Kijewski, czuje się spadkobiercą tradycji związanych z Jerzym Lancem. W budynku, w którym dziś mieści się placówka wcześniej do 2003 roku funkcjonowała szkoła podstawowa nosząca właśnie jego imię.

Syn patrona Jerzy Lanz dziękował Andrzejowi Kijewskiemu i Jadwidze Borkowskiej, byłej dyrektorce Szkoły Podstawowej w Piasutnie za kultywowanie pamięci o jego ojcu, a Julian Osiecki, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego gratulował gospodarzom wiodącej w całym województwie placówki.

Na zakończenie uroczystości goście zwiedzili ośrodek, w tym również znajdującą się w nim Izbę Pamięci Jerzego Lanca i dokonali wpisów w księdze pamiątkowej.

(iz)/fot. A. Olszewski