Leśne Jezioro Miętkie leży w północno-wschodniej części powiatu szczycieńskiego, między wsią Miętkie a Jeleniowem.

Jezioro Miętkie

Dane morfometryczne jeziora: powierzchnia 26,84 ha, głębokość maks. 3,0 m, długość maks. 875 m, szerokość 300 m. Rybacki typ jeziora: linowo-szczupakowe. Położenie w stosunku do stron świata z północy na południe. Miętkie ma kształt nieregularnego prostokąta. Najgłębsze miejsca znajdują się w południowej części (3 m przy niskim stanie wody, przy wysokim głębokość ta sięga powyżej 4 m) oraz w północnej części jeziora, gdzie przy niskim poziomie wody wynosi 2,6 m.

W środkowej partii zbiornika znajduje się górka podwodna, gdzie głębokość przy niskim poziomie wody wynosi zaledwie 0,5 m. Z północnego brzegu odpływa Mięcka Struga odwadniająca jezioro. Po kilkuset metrach wpada ona do jeziora Słupek (pow. 17,0 ha, typ linowo-szczupakowy). Natomiast z południowo-wschodnich krańców akwenu wpływa strumyk odwadniający małe jezioro Zalewno o powierzchni nieco mniejszej od 5 ha. Brzegi północne i południowe są płaskie, pozostałe wysokie i strome. Porasta je dziewiczy las, na płaskich leżą mokradła porośnięte dzikimi łąkami. Ławica przybrzeżna jest stosunkowo krótka, ale mocno zamulona, co uniemożliwia brodzenie wzdłuż jeziora. Brzegi są grząskie i porośnięte oczeretami - trzcina, sitowie i tatarak. Przy brzegach, jak również w środkowych partiach fragmenty tafli wody porastają malownicze skupiska grzybienia białego i grążela żółtego. Woda w okresie lata jest słabo przezroczysta, o zabarwieniu zielonkawobrunatnym, co spowodowane jest zakwitami roślinności wodnej. W okresie wiosny i jesienią woda szybko uzyskuje lepszą przejrzystość.

Zbiornik jest bardzo żyzny, o bogatej ichtiofaunie, co wynika nie tylko z typu rybackiego jeziora, ale również z przepływającego przez Miętkie cieku, który łączy cały łańcuch jezior, umożliwiając rybom dobre warunki rozwoju i rozrodu. W jeziorze bytuje szczupak, lin, leszcz, płoć, karaś, wzdręga, okoń, krąp i niewielka populacja węgorza. Zarówno na stosunkowo niewielką powierzchnię, jak i trudne warunki do odłowu sieciami (silnie rozwinięta roślinność wodna, na brzegach liczne powalone drzewa) Miętkie jest rzadko odławiane przez rybaków zawodowych.

Z uwagi na to, że brzegi jeziora są bardzo trudno dostępne, wędkowanie z brzegu jest możliwe jedynie z kilku istniejących, prowizorycznych kładek. Spinningowanie jak również wędkowanie metodą spławikową najlepiej uprawiać z jednostek pływających. Należy je jednak przetransportować samemu nad wodę, gdyż na miejscu nie ma możliwości ich wypożyczenia. W jeziorze występuje duży szczupak - trudny do złowienia w gąszczu przybrzeżnych wodorostów, liczna jest populacja sporego lina, ryb białych, jak również średnich okoni. Ryby białe biorą dobrze cały sezon na wędki spławikowe, na przynęty zwierzęce i roślinne. Ryby drapieżne na wiosnę i jesienią można z powodzeniem łowić na spinning, na sztuczne przynęty - błystki i przynęty miękkie, natomiast w okresie lata okonie najlepiej łowić na żywca.

Dojazd do jeziora: od Szczytna drogą nr 601 w kierunku na Marksewo przez Kiejkuty Stare, przed wsią Marksewo skręcamy w lewo w drogę lokalną w kierunku wsi Miętkie. Na początku miejscowości skręcamy w prawo, w drogę gruntową wiodącą do wsi Jeleniowo. Około 1000 m od wsi Miętkie droga biegnie opodal południowego krańca jeziora Miętkie. Wzdłuż akwenu, po jego obydwu stronach, biegną drogi leśne w kierunku północnym.

Marian Paruzel

2006.07.19