Ochotnicza Straż Pożarna w Trelkowie ma swojego kapelana. Tego zadania podjął się ks. Ireneusz Masiul z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie.

Kapelan strażaków

W niedzielę 2 lipca w kościele w Trelkowie odbyły się uroczystości związane z przyjęciem do miejscowej jednostki OSP ks. Ireneusza Masiula, który pełnić będzie obowiązki kapelana strażaków.

- Zwrócili się oni z taką prośbą do księdza, bo chcą, aby swoją obecnością podnosił ich na duchu, pomagał w kultywowaniu tradycji strażackich - mówi Krzysztof Fajbuś, sekretarz oddziału Zarządu Gminnego OSP.

Podczas mszy św., w której uczestniczyły także władze gminy na czele z wójtem Sławomirem Wojciechowskim i przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Gołąbem odbyła się także inna ważna ceremonia. Do grona strażaków ochotników przyjęto sześć pań, mieszkanek Trelkowa. W ten sposób strażacka brać w tej miejscowości zwiększyła się do 21 osób.

Ireneusz Masiul to już drugi ksiądz-strażak na terenie gminy Szczytno. Dołączył do ks. Lecha Kozikowskiego, który jest kapelanem wszystkich jednostek OSP działających na terenie tej gminy. Pojedyncze jednostki do tej pory swoich kapelanów nie miały. Wiadomo już, że za przykładem Trelkowa zamierza pójść jednostka w Szymanach, która w tym roku obchodzić będzie 60-lecie istnienia.

(o)

2006.07.12